KE-Burgmann betalte regningen

Afmatning på vigtige markeder og besvær med at få moderselskabet i Vejen og en tilkøbt virksomhed i Ringkøbing

til at smelte sammen gav rystelser hos en af verdens førende producenter af kompensatorer til industri, energisektor og marineformål,

KE-Burgmann A/S.Et underskud i KE-Burgmann Bredan i Ringkøbing og datterselskaberne i udlandet på samlet 13,8 mio.

kroner før skat kunne ikke opvejes af, at moderselskabet i Vejen opnåede et ganske vist faldende, men tilfredsstillende

driftsresultat. Derfor endte koncernen i et underskud på næsten syv mio. kroner før skat i 2003.- Når

man skal sammenlægge to organisationer og kulturer, kan der opstå uforudsete situationer. Vi er ikke i tvivl om, at vi

med Bredan har købt den rigtige virksomhed, og vi tror, at den vil vokse mest i år, siger adm. direktør Finn Jacobsen,

KE-Burgmann.KE-Burgmann, der selv er verdens største producent af vævskompensatorer, købte i efteråret

2002 Senior Flexonics Bredan A/S af den britiske Senior-koncern.Ud over et produktionsanlæg i Ringkøbing til fremstilling

af stålkompensatorer omfattede købet et produktionsselskab i Tjekkiet, et salgs- og serviceselskab i Polen, et udviklingsselskab

i England og en mindre virksomhed med produktion af vævskompensatorer i Vejen.

Reelt fald i omsætning

Arbejdsdelingen

blev hurtigt afklaret, så Ringkøbing fremstiller kompensatorer i stål til primært skibsværfter og blandt

andet også fjernvarmeprojekter, mens moderselskabet tager sig af vævskompensatorer til kundegrupper som energisektor,

kemisk industri og raffinaderier.Både skibsværfter i det meste af verden og energisektoren på de to hovedmarkeder,

Japan og USA, havde meget lav aktivitet i 2003.På papiret ser omsætningen ud til at være steget pænt

med 55 mio. kr. til 291,4 mio. kroner, men tallene skjuler reelt en nedgang i salget.Bredan-koncernen indgik kun med 20 mio.

kr. i 2002-omsætningen men med 122 mio. kr. året efter.Den manglende omsætning ligger især i moderselskabet

med et fald på 36 mio. kr. og i det amerikanske datterselskab. I modsat retning tæller salget af en italiensk virksomhed

med en omsætning på 35 mio. kr. i begyndelsen af 2003.- På marineområdet tegner udviklingen helt anderledes

i år, idet skibsværfter overalt har ordrebøgerne fulde. Inden for stålkompensatorer har vi også fået

projekter med kompensatorer til vandbehandlingsanlæg i Singapore, et petrokemisk anlæg i Kina og i Tyskland, siger Finn Jacobsen.

Produktion

i Fjernøsten
KE-Burgmann har pæne forventninger til udviklingen i Kina og Korea og venter allerede i år at placere

en delproduktion i Fjernøsten, så de højteknologiske produkter fra Danmark samles i modtagerlande.Den danske

stab er næsten ligeligt fordelt mellem Bredan i Ringkøbing med 111 ansatte og Vejen med 115 ansatte.Koncernen forventer

med en intensiveret salgsindsats på store markeder at genoprette indtjeningen, og der ventes et væsentligt overskud i

2004.De danske selskaber indgår i den verdensomspændende tyske koncern, Burgmann Dictungswerke GmbH & Co. KG.