Kartel-bøde til Aalborg Portland på 17,6 mio. kr.

(Opdat. 11:30) EF-domstolen fastholdt i en appelsag onsdag dommen over den danske cementfabrik Aalborg Portland, som dermed skal betale en bøde på 17,6 mio. kr. i en af de største kartelsager i EU's historie - det såkaldte cement-kartel.

Dermed gik domstolen imod indstillingen fra generaladvokaten, som i sin indstilling fra november sidste

år ikke mente Aalborg Portland kunne gøres ansvarlig.

Sagen startede i 1989, da EU-Kommissionen afslørede et kartel bestående af en lang række virksomheder indenfor cementproduktion. I 1994 fik de 42 virksomheder og

sammenslutninger en bøde på mere end 1,8 mia. kr. af EU-Kommissionen.

Den blev anket til EF-domstolens første instans, som dels frikendte nogle af virksomhederne og dels nedstte bøderne til 825 mio. kr.

Aalborg Portland, der er et hundrede procent ejet datterselskab i FLS Industries, ankede sammen med flere andre cementvirksomheder endnu engang dommen. Aalborg Portland mente, at der var anlagt sag mod et forkert selskab, da halvdelen af cementaktiviteten i 1990 blev solgt til den engelske verdensomspændende cementvirksomhed Blue Circle.

De to cementfabrikker oprettede et fælles selskab, der i 10 år varetog cementproduktionen, indtil aktierne i 2000 gik tilbage til FLS Industries.

Men Domstolen bekræftede den oprindelige dom med henvisning til, at de to selskaber udgør den samme økonomiske enhed.

- Den virksomhed, som Aalborg har drevet siden 1990, er den samme som den, der før blev drevet af det andet selskab, hedder det i en meddelelse fra EF-domstolen.

Kun en af de seks virksomheder, der havde appeleret dommen, fik noget ud af anstrengelserne. Ciments Francais SA fik sin bøde nedsat fra 100 til 70 millioner kroner. Alle de øvrige virksomheder fik opretholdt deres bøder på mellem 15 og 190 millioner kroner.

Domstolen har med afgørelsen i appelsagen ikke taget stilling til sagens indhold, men kun til om der er blevet begået fejl i den tidligere sag. Og med afgørelsen i dag bekræftes dommen i den første instans i store træk.

Med over 25.000 sider retsakter er cementsagen den største sag, der nogensinde er blevet behandlet ved EF-domstolen.

/ritzau/