Karriere kort

Sunde ledere

Forsikring. Hver sjette danske leder har en sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiveren; og jo højere man når i hierarkiet, desto mere udbredt er forsikringsordninger som en del af lønpakken. Det viser en ny lønstatistik fra Ledernes Hovedorganisation, som kan notere, at 35.000 ledere har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Tallet vil formentlig vokse, efter at Ligningsrådet sidste år fastslog, at sundhedsforsikringer kan gives individuelt til medarbejderne, siger direktør i Topdanmark Livsforsikring Jan Hoffmann til månedsmagasinet Lederne. Kim Møller, afdelingschef i Ledernes Hovedorganisation, mener, ordningerne kan være med til at fastholde vigtige medarbejdere. lwSucces med portal

Stillingsskift. Fagspecifikke jobportaler kan være en god idé, når ledige stillinger skal besættes. Den erfaring har Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S gjort med fire forskellige jobportaler inden for sundhedssektoren for læger, sygeplejersker, radiografer og senest lægesekretærer. Den ny portal www.laegesekretaer.dk henvender sig til landets 7.300 lægesekretærer og besøges efter 14 dage allerede af 300 brugere dagligt. De danske sygehuse opslår ca. 1.400 stillinger som lægesekretærer om året. Portalerne giver et samlet overblik over ledige stillinger og har betydet, at jobbene besættes hurtigere. Amterne og H:S har planer om at lave en særlig portal for job på sygehuslaboratorier. lwSkoler skal ledes

Uddannelse. Næsten hver tredje af de offentlige eller private ledere, som er begyndt på en ny diplom lederuddannelse, kommer fra undervisningssektoren. 400 skoleledere har sat sig for at bruge de næste to-tre år på at dygtiggøre sig som ledere, viser en ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation. lw