Karriere

Kort om karriere

Læs mere
Fold sammen
Bibliotekarer i job

Dimittender. En humanistisk uddannelse fører ikke automatisk til arbejdsløshed, konstaterer Bibliotekarforbundet på baggrund af en medlemsundersøgelse. Forbundet har sammen med Danmarks Biblioteksskole kigget på, hvor mange nyuddannede der er kommet i job i perioden 2000-2003. I de år er 649 dimitteret fra bibliotekaruddannelserne, og 443 har svaret i undersøgelsen. Af dem kom 80 pct. i arbejde inden for de første seks måneder efter endt uddannelse. 25 pct. havde endda job inden eksamen, og 25 pct. er blevet ansat i den private sektor. »Der er behov for bibliotekarer,« kommenterer forbundets formand Jakob Winding. lw

For lidt kompetence

Efteruddannelse. Danske ingeniørers kompetenceudvikling halter bagefter, viser en undersøgelse fra Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Via internet har IDA spurgt 720 erhvevsaktive medlemmer om deres muligheder for efteruddannelse. Svaret er, at omfanget er blevet halveret. I januar i år havde 26. pct. af ingeniørerne brugt tre eller flere dage på korte eksterne kurser i løbet af det seneste år. I 1997 var tallet 54 pct. Den dalende satsning på kompetenceudvikling tilskrives ifølge undersøgelsen arbejdsmængde og travlhed, hensynet til det daglige arbejde og økonomi. lw

Forandringsledelse

MMT. Aalborg Universitet holder 22. marts informationsmøde om lederuddannelsen Master in Management and Technology, MMT. Det foregår hos ABB A/S i Skovlunde. MMT-uddannelsen fokuserer på ledelse af forandrinsprocesser, og emnet for mødet er »Kompetencer i fremtidens virksomhed«. Flere oplysninger på www.mmt.auc.dk. lw

Ingeniører på vej

Messe. 74 danske og udenlandske virksomheder med det fællestræk, at de beskæftiger ingeniører, mødes 31. marts og 1. april på DTU i Lyngby. De Studerendes Erhvervskontakt står bag messen. lw