Karriere

Kort om karriere

Læs mere
Fold sammen
Mere løn til ledere

Stigning. Hvis man er mand, 45-49 år og leder i en nordjysk tekstil- og beklædningsvirksomhed, fik man formentlig en pæn lønstigning i 2003. I al fald er det den ideelle statistiske kombination ifølge lønstatistikken baseret på 11.000 medlemmmer af Ledernes Hovedorganisation. Lederne nåede generelt en pæn lønnstigning fra 2002 til 2003, nemlig fire pct. En forhøjelse på 0,2 procentpoint i forhold til året før og en anelse mere end den lønstigning på 3,7 pct., andre lønmodtagere kunne glæde sig over. Lederne i den offentlige sektor, især i selvejende institutioner, steg mere end i den private. Der er dog stadig et stykke fra de offentlige lederes gennemsnitsløn på 33.702 kr. om måneden til de privatansattes 40.692 kr. lw

CA hos studerende

Partnerskab. Handelshøjskolen i Århus har indgået en toårig aftale om partnerskab med CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. Formålet er at skabe synlighed om, hvad begge parter kan tilbyde både i forhold til de studerende og til færdiguddannede økonomer. Aftalen indebærer f.eks., at en af CAs konsulenter bliver medlem af Handelshøjskolens karrieregruppe og indgår i vejledningen af sidste års studerende. lw

Viden på bundlinjen

Konference. Få viden synliggjort på bundlinjen lyder temaet for en konference torsdag 22. januar arrangeret af knowledgemanager.dk. Formålet er at vise, hvilken betydning videndeling har for en virksomheds resultater. Dagen byder bl.a. på indlæg fra knowledge manager Karsten Stryger, Novo Nordisk, og professor Mette Mønsted, Copenhagen Business School. lw

Ny netværksformand

Udskiftning. Christian Hartvig, General Council og direktionsassistent hos Grundfos bliver ny formand for DIs netværk for direktionsassistenter. Han afløser Jørn Henrik Rasmussen, DI, der tiltræder en ny stilling som projektleder i DI. lw