Kapitalgigant ikke imponeret over budgetaftale

At de amerikanske politikere fik lavet en aftale i sidste øjeblik omkring den finanspolitiske afgrund er positivt, men aftalen i sig selv udløser langt fra jubeltoner fra verdens største kapitalforvalter Blackrock.

Kapitalforvalteren venter fortsat svag vækst og volatile finansmarkeder.

Ifølge kompromisset i Washington er skattelettelser til personer med en indkomst under 400.000 dollar om året forlænget og samtidig er budgetnedskæringer udsat i to måneder, så der kan forhandles videre.

- Aftalen omhandler hele pakken af de planlagte skattestigninger og budgetnedskæringer, men er ufærdig på mange måder. Kompromisset vil stadig hæmme økonomien og adresserer ikke de langsigtede udfordringer, USA står over for. Den efterlader også gældsloftet uløst på kort sigt, skriver Blackrock.

Med aftalen på plads venter Blackrock en vækst i USA i første kvartal på under 1,6 procent. Der kan komme yderligere vækst senere på året, men Blackrock ser den holde sig under 2 procent. Samtidig venter kapitalforvalteren, at privatforbruget vil holde sig lavt, da der kommer en række skattestigninger.

Samtidig er aftalen så smal, at Blackrock venter, at politikerne fortsat vil skulle diskutere finanspolitiske emner i den overskuelige fremtid.

- Vi forventer dermed ikke megen fremgang inden for andre områder som immigrationsreformer, handelsaftaler og energipolitik. Der ud over indikerer den indenlandske fokus, at det er usandsynligt, at USA udviser meget globalt lederskab, skriver Blackrock.

For finansmarkederne betyder aftalen ifølge Blackrock, at der vil komme yderligere volatilitet indtil de politiske ledere får lavet en langsigtet aftale. Kapitalforvalteren advarer imod at have overvægt af amerikanske aktier, specielt aktier inden for sektoren forbrugsgoder.

Skal der købes aktier skal det være i store selskaber og dividendecases.

- Med nuværende dividendeudbetalinger i historiske lavpunkter og stærke balancer har selskaberne rig mulighed for at hæve dividenderne for at kompensere deres investorer, skriver Blackrock.