Kapital til nye generationer

Han er et eksempel på, at initiativ betaler sig. Henrik S. Nielsen er 38 år, og med en MBA og HD i finansiering som ballast

har han gjort karriere som økonomiansvarlig i en række større virksomheder, senest Arla Foods. Nu selvstændig virksomhedsrådgiver

med firmaet Calleo. Han er manden, der har fået Økonomi- og erhvervsministeriets departement og flere af landets dygtigste erhvervsfolk

op på tæerne med sit forslag om at indføre erhvervsobligationer på det danske kapitalmarked. Ideen med at

finansiere kommende generationsskifter med erhvervsobligationer stammer nemlig ikke fra hverken ministeriet, bankerne, pensionskasser

eller andre institutionelle investorer.Det er kun godt ti måneder siden, at Henrik Nielsen fik nok af snakken om kapitalmangel

og generationsskifteproblemer.Han satte sig for at finde en løsning. Problemstillingen kender den 38-årige finansieringsekspert

til bunds fra familie og venner, hvoraf flere er selvstændige erhvervsdrivende.Han ved godt, at det ikke er den dybe

tallerken, han har opfundet.Erhvervsobligationer er et kendt fænomen. Men han har gjort sit til, at denne form for finansiering

nu dis-kuteres som en af de mulige løsninger på et stort samfundsmæssigt problem: Nøglen til at gennemføre

nogle af de tusindvis af generationsskifter, der står for døren.- Samfundet står med et massivt generationsskifteproblem,

som kræver store mængder risikovillig kapital. Problemet forstærkes yderligere af, at finansieringsmulighederne

er stærkt begrænsede. Hverken banker eller ventureselskaber er i stand til at håndtere efter-spørgslen, og

derfor mangler vi et alternativ, siger Henrik S. Nielsen, som netop har etableret sin egen rådgivervirksomhed med fokus på

generationsskifter.Han har terpet sine tanker igennem med venner og bekendte. Han har præsenteret en omfattende model

for fors-kere på Handelshøjskoler og universiteter. De institutionelle investorer er heller ikke blevet skånet for

hans besøg. Vækstfonden og ministeriet har lyttet med interesse, og ingen af dem har formået at skyde ideen ned.Nu

skal ideen bestå sin endelige eksamen. Hvis Økonomi- og erhvervsministeriets ekspertgruppe bestående af en række

fremtrædende erhvervsfolk, herunder Lars Kolind, siger god for den, så må missionen anses for at være gennemført.Han

er ikke i tvivl om, at masser af virksomheder vil stå i kø for at tage de nye lån, hvis de skulle blive en realitet.

De indlysende fordele er bl.a., at virksomhedsejerne bevarer total kontrol over sin egen virksomhed og ikke konstant skal stå

til ansvar for, hverken bank- eller venturefolk. Lars Kolind er med på ideen, problemet er om investorerne er til at overtale.

Først i løbet af maj måned, når eksperterne kommer med den endelige dom, ved Henrik Nielsen og flere

tusinde ejere af generationsskiftemodne virksomheder om de er købt eller solgt.Se mere om Henrik S. Nielsens

model på www.calleo.dk