Kan vi give aktier som gaver?

? Min hustru og jeg har i bankdepoter en samlet aktiebeholdning, hvis værdi i mange år har oversteget beskatningsgræsen. Aktierne stammer i hovedsagen fra et kapitalpensionsdepot, som blev beskattet ved ophævelsen i 1992. Enkelte aktier er dog tilkøbt inden for de seneste tre år.

Vi har i dag nået en alder, hvor vi overvejer at dele aktierne til børn, svigerbørn og børnebørn. Spørgsmålet er imidlertid, om eller hvad det vil indebære af beskatning.

Holder vi os under gaveafgiftsgrænserne, vil vore efterkommere ikke have problemer med gaveafgift: Men hvad med os? Vil det at give gaver i form af aktier blive betragtet som »salg«?

Og vil der dermed måske fremkomme en »gevinst« (i forhold til den oprindelige købskurs eller i forhold til 19.05.1993-kursen) til beskatning hos os? Og endnu et spørgsmål: Vil der af et dødsbo indeholdende en aktiebeholdning med samlet værdi større end beskatningsgrænsen blive afkrævet skat af eventuel aktiefortjeneste forud for sædvanlig boafgift af de enkelte arvelodder?

Lidt specielt i denne forbindelse vil være NovoNordisk/Novozymes, idet selskaberne ved opsplitningen i 2000 udstedte Novozymes aktier med samme pålydende som oprindelige NovoNordisk aktier. Vil Novozymes-aktierne blive betragtet som modtaget til kurs nul, og vil treårsreglen gælde fra udstedelsesdatoen?Med venlig hilsen

JD Det kan være en udmærket idé at bruge en aktiebeholdning til at give gaver, men skattemæssigt anses det for et salg, og derfor skal der ske beskatning efter de gældende regler i aktieavancebeskatningsloven. Spørgsmålet vedr. et dødsbos beskatning af aktieavancer forudsætter nogle flere oplysninger, fordi der findes så mange skifteformer samt skattepligtsregler for dødsboer. Mit råd vil være, at der gøres »rent bord« mht. til aktier, således at hverken efterlevende eller arvinger får problemer med skat og afgifter.

Mht. til Novo Nordisk aktierne, så skete der 13. november 2000 en udskillelse af Novozymes A/S, og skattemæssigt skal kursen på Novo fordeles med 1.560,26 kr. til Novo og 168,36 til Novozymes. Dette er anskaffelsessummen for de aktier, der var i behold 13. november 2000. Så mit svar er anskaffelseskurs 168,36 kr., og treårsreglen startede 13. november 2000.Med venlig hilsen

Preben Bertelsen

TimeTax A/S