Kan en mangeårig lejer opsiges?

<b>Allan Ohms </b>(th) er advokat (H), informationschef og partner i Forum Advokater. Rådgiver for virksomheder, erhvervsledere og private. <br><b>Preben Bertelsen </b>(tv) Skatteekspert og rådgiver om skat, pension, moms og forsikring i rådgivningsfirmaet TimeTax A/S på Frederiksberg.
Læs mere
Fold sammen
? Vi er et ægtepar på ca. 60 år, som bor gældfrit i vores parcelhus. Vi overvejer at købe en ejerlejlighed, som vi kan bo i når, vi om 10-15 år måske ikke mere har lyst til at passe vores nuværende hus og have. Ejerlejligheden vil vi udleje på markedsvilkår, indtil vi selv skal bruge den. Kan vi det? Kan vi opsige lejeren, som har boet i lejligheden i for eksempel?

Skal vi betale skat af eventuelt overskud ved udlejningen, og kan vi fratrække et eventuelt underskud? Hvis vi om nogle år vil sælge lejligheden, uden at vi har boet i den, hv ad så?

Med venlig hilsen F.O.

! Først skal I undersøge, om I må udleje ejerlejligheden. Nogle ejerforeningsvedtægter forbyder det. Hvis I har lån i lejligheden, skal I også sikre jer, at der ikke i lånevilkårene er vilkår, som kan hindre jer i at leje ud - i værste fald kan lån i nogle tilfælde kræves indfriet, hvis der udlejes.

Lejekontrakten skal indeholde tydelig bestemmelse om, at det lejede er en ejerlejlighed, og at opsigelse kan ske efter lejelovens paragraf 83, litra a - det vil sige når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede.

Indtægten ved udlejningen er skattepligtig, og udgifterne kan fratrækkes. Opgørelse af overskud/underskud afhænger af, hvordan man selvangiver. Man kan vælge mellem virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen og de almindelige regler. Den fordelagtigste model afhænger navnlig af finansieringen. Låner I til lejligheden, skal I overveje virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Køber I kontant, er kapitalafkastorningen nok den mest fordelagtige. De almindelige regler bør normalt ikke anvendes. Er renteudgifterne større end det beregnede kapitalafkast, som i 2004 er fem procent af lejlighedens købspris, er virksomhedsordningen efter min mening mest fordelagtig. Overskuddet beskattes i virksomhedsordningen med 30 procent i foreløbig skat, men marginalt 63 procent inklusive arbejdsmarkedsbidrag, når overskuddet hæves. Overskuddet i kapitalafkastordningen beskattes med marginalt 59 procent. Både ved virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan underskud fratrækkes. Sælger I lejligheden, uden at den har tjent til bolig, er fortjenesten skattepligtig. Det er enkelt, ikke sandt?

Med venlig hilsen Allan Ohms,

advokat (H), Forum Advokater

Læs mere på www.forumadvokater.dk:

Lejelovens opsigelsesregler