Kamp om prisen på verdensøkonomiens sorte guld

Olie er stadig smøremidlet, der holder verdensøkonomien i gang. Og OPEC har stadig mere kontrol over prisen, end de vil indrømme.

Nyhedsanalyse

DAVOS: Eftersom prisen på en liter benzin i Danmark hovedsageligt er bestemt af afgifter, er det så som så med interessen for udsving i den internationale oliepris. Men olie er stadig altafgørende for verdensøkonomien, og derfor kan det ikke undre, at de olieproducerende landes repræsentanter følges som de kongelige her i Davos - flere af dem er i øvrigt også kongelige - af både medier og topchefer fra globale virksomheder.

Organisationen af olieeksporterende lande, OPEC, er totalt domineret af de arabiske lande. OPEC er dog ikke, hvad OPEC engang var. Siden velmagtsdagene i 1970erne, hvor den arabiske halvø nærmest havde monopol på olieproduktionen, er kartellets indflydelse mindsket betydeligt. Spørger man OPEC-medlemmerne selv, hvad Berlingske Tidende har haft lejlighed til i Davos, har de ingen indflydelse. Deres erklærede målsætning om at holde olieprisen mellem 22-28 dollar tønden og så tæt på 25 dollar som muligt er ikke udtryk for, at de forsøger at fikse olieprisen, fastholder de stædigt.

Lytter man efter argumenterne, er det vanskeligt at blive overbevist om OPECs totale uskyld:

Markedskræfter
Hvis prisen var bestemt af markedskræfterne, hvad den ifølge OPEC-folkene selvfølgelig er, ville den svinge alt for voldsomt til skade for verdensøkonomien, lyder den modstridende forklaring gang på gang.

Jamen, er prisen fastsat af markedskræfterne eller ej?

Det er sandt, at OPEC ikke bare kan sætte prisen for en tønde olie, så højt de vil. Selv om olieprisen i dag er høj - over 30 dollar tønden - er den ikke i nærheden af de priser, som fandtes under 1970ernes oliekrise, når man tager højde for inflationen.

Der er en øvre grænse for olieprisen, og den er ikke sat af OPEC. Siden 1970erne er OPEC-landenes andel af verdensproduktionen raslet ned, fordi mange andre lande er begyndt at udvinde olie. Rusland, Kina, USA, Norge og Danmark er bare et udvalg af de nye olieproducenter. Men hvor man i Saudi-Arabien groft sagt kan stikke en finger i jorden og tilslutte olieslangen, så er det forbundet med langt større omkostninger at hente en tønde olie op fra Nordsøen eller finde den i Sibirien. Den øvre grænse for olieprisen er derfor bestemt af udvindingsomkostningerne uden for den arabiske halvø. OPECs rolle - og OPECs brøde - er derfor, at den holder hånden under olieprisen. De færreste eksperter kan være i tvivl om, at olien kunne være langt, langt billigere, hvis det var de arabiske udvindingsomkostninger, der dannede grundlag for markedsprisen. Det betyder, at OPEC-landene høster høje profitter og muligvis, at de deler dem med de globale olieproducenter, der i vid udstrækning forestår udvindingen af olie i OPEC-landene.

Dyr olie koster vækst
Kræver man en forklaring, lyder beskeden, at det er nødvendigt med en relativ høj oliepris, hvis der skal være penge til i fremtiden at udnytte mindre tilgængelige oliefelter - og det vil et frit oliemarked, som selvfølgelig ifølge OPEC-medlemmerne eksisterer, ikke kunne levere.

Argumentet er fyldt med fejl. Oliefelter, som det kan betale sig at udnytte, vil selvfølgelig blive udnyttet, hvilket det danske olieeventyr i Nordsøen er et godt eksempel på. Og selv om OPEC-landene nok kan se mange fordele i prissamarbejdet, så er det ikke uden omkostninger. Det Internationale Energiagentur har således beregnet, at hvis olieprisen stiger med ti dollar, så barberer det et halvt procentpoint af den økonomiske vækst i den industrialiserede del af verden og et helt procentpoint af væksten i udviklingslandene.