Kamp om drift af danske havne

Udsigten til kommunernes overtagelse af drifstaktiviteterne i de danske havne har sendt dele af dansk industri anført af rederierne i oprør. Trafikminister Flemming Hansen (K) lægger nu op til særlig dispensationsordning.

Anført af de danske rederier er en stor del af dansk industri bragt i oprør over udsigten til, at kommunerne skal have fri adgang til driften af den lange række af aktivteter i de danske havne.

Udover kommunernes nuværende opgave med at stille havnefaciliteter til rådighed lægger et beslutningsforslag fra Socialdemokraterne op til, at driften af alt fra bugsering og lodsvirksomhed til terminaldrift og lagervirksomhed skal kunne overgå til kommunerne. Havnetjenester i landets havne repræsenterer en milliardomsætning årligt.

Øget konkurrence
»Det er vigtigt at samle aktiviteterne, så der blot er ét sted at henvende sig, når man anløber en dansk havn. I dag har A.P. Møllers Svitzer de facto monopol på al slæbe- og bugseringsarbejde i danske havne, og derfor vil konkurrencen blive øget, hvis kommunerne fik adgang til driftsaktiviteterne,« siger Socialdemokraternes trafikordfører, Helge Mortensen, der er manden bag beslutningsforslaget.

A.P. Møller - Mærsks datterselskab, rederiet Em. Z. Svitzer, foretager blandt andet bugserings-, bjergning, og dykkervirksomhed.

Advarer
Blandt andre Danmarks Rederiforening og Dansk Industri advarer imidlertid kraftigt imod kommunal drift af havneaktivteterne, fordi de private operatører vil blive udkonkurreret af de kommunale driftsselskaber, der udover at blive en konkurrent til opgaverne også sætter spillereglerne. Det vil føre til lukning af rederier og skabelsen af kommunale monopoler, mener organisationerne.

Trafikminister Flemming Hansen (K) lægger nu i forbindelse med den første politiske behandling af forslaget op til en særlig dispensationsordning, hvor kommunerne alene får adgang til driftsopgaver, der ikke kan udføres tilfredsstillende af private virksomheder. Ordningen skal gælde arbejdsopgaver på vandet, mens minsiteren som udgangspunkt ikke ønsker at ændre ved de nuværende regler for driftsaktiviteter på landjorden, oplyser Trafikminsiteriet.