Kæmpebøde for spam

Det koster kassen at udsende uopfordret reklame. Selskabet Aircom er idømt en bøde på rekordbeløbet 400.000 kroner. Aircoms advokat frygter for selskabets liv.

Læs mere
Fold sammen
En markant dom sætter nu for alvor pris på, hvad det koster, når virksomheder bryder markedsføringsloven og spammer deres kunder.

Mobilbutikken Aircom Erhverv Aps. fra Ringsted skal betale 400.000 kroner for at have lade sin faxmaskine stå tændt i døgndrift og udsende reklamer for produkter.

»Jeg er meget tilfreds med dommen. Vi har fået en dom og en så stor bøde, at den virker præventiv,« siger jurist Jane Frederikke Land fra Forbrugerstyrelsen, der har ført sagen efter klager over firmaet.

Sø og Handelsretten fandt det bevist, at firmaet havde udsendt mellem 7.650 og 15.300 ulovlige henvendelser på telefax til mindre virksomheder. Et forhold virksomheden erkendte. Derfor endte det medrekordbøden.

Aircoms to direktører og ejere, Svend Aage Andreasen og Peter Heide, har ikke ønsket at kommentere sagen. Aircoms advokat Ole Gyde Poulsen kalder dommen hård.

»Det er en barsk dom, men vi har endnu ikke besluttet, om vi vil anke,« siger Ole Gyde Poulsen, der mener at dommen sender et kraftigt signal til andre virksomheder: »Man kan nok forvente, at spam herhjemme vil stoppe«.

Han kalder Aircom en prøveklud i Forbrugerstyrelsens indsats mod spamming - enten gennem mails eller fax - men erkender, at de to ejere skulle have stoppet udsendelsen af faxe efter henvendelsen fra Forbrugerstyrelsen.

Dommen har sendt dønninger ud i international presse, hvor både Financial Times, BBC og en række nordiske IT-medier har omtalt den. For selv om dommen falder på baggrund af faxe, så gælder det også for mails, lyder konklussionen fra Forbrugerstyrelsen, der henviser til markedsføringslovens paragraf 6a. Den forbyder uopfordret reklame til både private og virksomheder sendt på både mail og fax.

Lader ikke stå til
Peter Lind Nielsen, advokat i Bender.dk, der er et advokatfirma med speciale i IT-ret, er usikker på, om dommen får lige så stor betydning for bøder for mailspam. Et enormt problem for internet-brugere.

»Jeg tror, bøden kan blive mindre ved mails, for her er der ikke samme udgifter og gene forbundet med spam, som der er ved fax. På en fax koster det både en optaget faxmaskine samt papir,« siger Peter Lind Nielsen, men han kalder bødestørrelsen af en sådan kaliber, at vi vil se, at spam, sendt fra Danmark, vil begrænses.

Men da langt den største del af især mailspam sendes fra udlandet, hvad kan Forbrugerstyrelsen så bruge dommen til?

»Vi kan ikke bare lade stå til, så derfor er dommen vigtig for os. Men det er da rigtigt, at langt den største del af spammails kommer fra udlandet,« siger Jane Frederikke Land fra Forbrugerstyrelsen.

Aircoms advokat, Ole Gyde Poulsen, frygter, at bødestørrelsen kan få stor betydning for virksomheden.

»Bøder af denne størrelse kan risikere at lukke små virksomheder som denne, da den er helt nystartet,« siger han.

Aircoms chefer forklarede i retten, ifølge Ritzau, at de havde købt et kartotek fra TDC med 8.000 adresser på virksomheder, som de så udsendte reklamer til. De sagde, de ikke vidste, det var ulovligt og derfor reagerede de ikke på en henstilling fra Forbrugerombudsmanden. Først da de blev meldt til politiet, stoppede de den efterhånden noget lune faxmaskine.