Kæmpeafkast på 350 mia. kroner til værdipapir-ejere

2004 var et forrygende år. Ikke bare for ejere af aktier, men også for de langt større grupper, som ejer obligationer og investeringsforeninger. Deres formue blev tilsammen forøget med 350 milliarder kroner.

Læs mere
Fold sammen
Voldsomme 350 milliarder kroner. Så meget rigere blev ejere af danske værdipapirer i 2004, når det hele tælles med.

Stor fokus er der altid på aktierne, hvis markedsværdi i år er steget med over 111 milliarder kroner, og som dermed nu er oppe på det højeste niveau siden august 2001, og før terrorangrebet på USA.

Men ejere af danske obligationer scorede kassen i endnu mere udpræget grad i 2004, og fik forøget deres formue med hele 157 milliarder kroner, har Københavns Fondsbørs regnet ud for Berlingske Business.

»Så investorerne har sådan set fået i både pose og sæk, eftersom både aktier og obligationer steg,« siger senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea.

Han peger tilmed på, at det er ret usædvanligt, at både aktier og obligationer leverer flotte afkast på samme tid.

»Sådan var det også i 2003. Men ellers har de normale været, at aktier og obligationer bevæger sig mod hinanden, og investorerne flytter penge enten væk fra aktier og over mod obligationer, eller omvendt,« siger han.

Rentefaldet trak
Det var det markante rentefald gennem året, som trak kurserne på obligationer pænt i vejret, og sendte den totale markedsværdi af alle danske obligationer op på 2.699 milliarder kroner.

Det er mere end tre gange så meget, som alle danske aktier er værd, og stort set det dobbelte af det danske bruttonationalprodukt (BNP).

Obligationernes værdi steg samlet med seks procent, og det var mindre end aktiernes imponerende fremgang på 20 procent. Men i og med, at flere ejer obligationer, og der er anbragt langt flere penge i realkredit- eller statsobligationer, så bliver væksten i obligationernes formue større end aktiernes.

Endelig er der også omkring 700.000 danskere, der har penge i værdipapirer via investeringsforeninger, og lægges deres formuevækst på 73 milliarder kroner i 2004 til, når man op på, at der i alt har været en fremgang i formuen på omkring 350 milliarder kroner, hvis mere specielle ting også regnes med.

Glæde for småsparere
Hovedparten af denne gigantiske sum havner på kistebunden af pensionskasser og store udenlandske investorer.

Men masser af private småsparer, ejer også både aktier, obligationer og investeringsbeviser, og de har al mulig grund til at være glade for afkastet på deres penge i 2004, med mindre de var meget uheldige og satte penge i papirer, der af den ene eller anden grund gik ned i kurs.