Kæmpe IT-besparelse ved storkommuner

Kommuner med flere end 30.000 indbyggere får langt større effektivitet ud af deres IT-investeringer, viser friske tal. »Hvis teknologien udnyttes, vil der være kæmpe besparelser,« siger videnskabsministeren.

Store kommuner med flere end 30.000 indbyggere får mere ud af deres IT-investeringer end små kommuner.

77 procent af de større kommuner oplever, at arbejdsgangene i høj eller nogen grad er lagt om og forenklet efter to års indsats mod papirbunkerne ved at indføre digital forvaltning med mere selvbetjening over Internet for borgerne. Blandt de mindre kommuner er det 64 procent. Over halvdelen - 54 procent - af de store kommuner har tilsvarende fået frigjort ressourcer, hvilket kun er tilfældet for 30 procent af de mindre kommuner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Videnskabsministeriet har fået trukket ud. Og det går fint i tråd med forslagene fra Strukturkommissionen om at ændre på danmarkskortet, hvor netop 30.000 indbyggere er sat som minimumsgrænsen for, hvornår en kommune bør være en kommune.

225 af landets 271 kommuner har svaret - heraf er de 39 store kommuner med flere end 30.000 indbyggere.

Dobbelt så gode
Videnskabsminister Helge Sander (V) mener, at tallene taler deres eget sprog: »Det står klart, at større kommuner er næsten dobbelt så gode som små til at få effektivitet ud af deres IT-investeringer. Aldrig tidligere har der været så klar dokumentation, selv om det ikke er en kæmpe overraskelse,« siger han til Berlingske Tidende.

Ministeriets anbefalinger af fælles IT-standarder og fælles løsninger skal være med til at sikre størst muligt genbrug af data og en problemfri udveksling mellem myndighederne.

»Omlægning af sags- og arbejdsgangene hører klart med. Hvis teknologien udnyttes, vil der være kæmpe besparelser, som det er set i bankerne. Her er langt færre ved skranken, men ressourcerne er anvendt helt anderledes. Det er en vinder-vinder-situation til gavn for både kommunen, borgerne og virksomhederne,« siger Helge Sander.

Ud med papiret
De store kommuner er nået længere med at indføre elektronisk sagsbehandling. 56 procent har elektronisk sagsstyring mod blot 38 procent af de små kommuner. Tilsvarende har otte ud af ti store kommuner elektronisk dokumenthåndtering mod kun seks af ti mindre kommuner. Sammenkoblingen af kommunens økonomisystem med elektroniske indkøb giver mindre indtastning og administration. Her var 31 procent af de større kommuner på plads sidste år mod blot ni procent af de mindre kommuner. Til gengæld forventer 74 procent af de større og 41 procent af de mindre kommuner at nå dertil i år.

Fremtidens selvbetjening via kommunens hjemmeside kræver digital signatur, en særlig adgangskode, som vil kunne bruges bredest muligt. Omkring dobbelt så mange store som små kommuner kan håndtere, at borgerne bruger digital signatur, der er juridisk gyldig. Talmaterialet er en del af undersøgelsen »Den offentlige sektors brug af IT 2003«, som bliver offentliggjort i slutningen af januar.