Jyske Bank tabte skattesag

Jyske Bank fik klø i Landsskatteretten i den omstridte sag om et skattefradrag på 1,8 mia. kr.

Landsskatteretten har besluttet, at fradrag for kurstab ved opkøb af egne aktier i årene fra 1999-2002 ikke kan godkendes som næringsaktier.

Jyske Bank forsøgte at få godkendt fradrag på 506 mio. kr. for 1999, mens beløbet for de efterfølgende tre år var på 1.313 mio. kr.

Told- og Skattestyrelsen har i forløbet nægtet at godkende de store fradrag med henvisning til, at »der ikke er lidt et reelt driftsøkonomisk tab.«

Tidligere på året skabte det stor opmærksomhed, da det kom frem, at Jyske Bank og andre banker har forsøgt at få de store fradrag godkendt.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) gik således ind i sagen med følgende bemærkning:

»Det er ikke kønt at se på - rent ud sagt - når nogle prøver at udnytte nogle regler ikke bare til det yderste, men til der aller-aller yderste,« sagde han.

Selv om kendelsen fra Landsskatteretten går lodret imod Jyske Bank, forventer bankens ledelse alligevel, at bankens skattepligtige indkomst for årene 1999-2002 kan nedsættes med cirka 135 mio. kr.

Det sker som en konsekvens af nogle vurderinger af, hvornår nogle aktier er anlægsaktier eller næringsaktier.

Ordførende direktør Anders Dam fra Jyske Bank oplyser, at der endnu ikke er truffet beslutning om at anke kendelsen til Landsretten.

Der er tre måneders betænkningstid.