Jyske Bank skuffer med svagt regnskab

Aktierne i Jyske Bank faldt torsdag efter offentliggørelsen af regnskabet for 2001. Aktien kostede ved 10.15-tiden 174 kr.,

hvilket var fem kr. mindre end onsdag og umiddelbart før regnskabet.

Bankkoncernen fik et overskud efter skat på

623 mio. kr. mod 1083 mio. kr. i 2000. Det ordinære overskud før skat faldt fra 1255 mio. kr. til 890 mio. kr. En række

analytikere, som SME havde spurgt for RB-Børsen, ventede i gennemsnit et resultat før skat på 1074 mio. kr.


Bestyrelsen

vil foreslå generalforsamlingen, at der fortsat ikke betales udbytte. Derudover søges bemyndigelse til at forhøje

aktiekapitalen med op til 25 mio. kr. med medarbejderaktier. Forventningerne til 2002 lyder på en basisindtjening før

skat på 0,8-1,0 mia. kr.


Jyske Bank venter ingen vækst i basisindtjeningen i 2002, da investeringsomfanget i lighed

med 2001 vil være meget højt. Banken venter således en basisindtjening før skat på 800-1000 mio. kr.,

mens den i 2001 var 938 mio. kr

Tunge investeringer


Det igangsatte investeringsprogram vil for 2002 bl.a. betyde en

færdiggørelse af bankens hovedsæde, yderligere bygningsmæssige investeringer i afdelingsnettet, nye pc''''ere

på alle bankens arbejdspladser, kapitalallokeringsprojekt og andre større IT-projekter.


En række af de større

investeringer ventes at være afsluttet i 2002, hvorfor omfanget vil være aftagende i de kommende år.


Banken

har i 2001 investeret 178 mio. kr. i ombygning af afdelingsnettet, og i alt beløber de samlede investeringer i "Jyske

Forskelle" sig nu til 514 kr., mens det ventes, at slutinvesteringen vil være på 817 mio. kr. Banken er i gang med

et kapitalallokeringsprojekt, som løbende bliver straksafskrevet. Projektet er iværksat med henblik på, at banken

kan bliver klassificeret som "advanced bank", når de nye Basel II-regler vedrørende opgørelse af kapitalbehov

træder i kraft i 2005. I alt venter banken at dette projekt vil koste 100 mio. kr.

Tab på Magasin


Jyske

Bank måtte i 2001 bogføre et urealiseret tab på bankens beholdning af aktier i Th. Wessel & Vett (W&V),

som blandt andet driver stormagasinerne Magasin og Illum. Kursudviklingen siden nytår betyder dog, at det urealiserede tab stort

set er elimineret i løbet af bare tre uger.


Beholdningen af aktier W&V kostede Jyske Bank et urealiseret kurstab på

110 mio. kr. i 2001, viser bankens årsregnskab, som blev offentliggjort torsdag.


Jyske Bank ejer 25 pct. af kapitalen i

W&V, hvis aktiekurs faldt fra 465 ultimo 2000 til 377 ultimo 2001. En meget stor del af det tabte er imidlertid indhentet, idet

aktien i løbet af januar er steget til 455. Stigningen skyldes blandt andet, at der spekuleres i, at selskabet snart ender

på udenlandske hænder.


I begyndelsen af januar sagde administrerende direktør i Wessel & Vett, Henrik

Smith, at et salg af Jyske Banks aktiepost ventes at være en realitet inden marts. RB-Børsen