Jyske Bank reducerede omkostninger med 10 pct.

Jyske Banks omkostninger faldt med 10 pct. til 1617 mio. kr. i første halvår. Ses der bort fra engangsposter, der har reduceret omkostningerne med 72 mio. kr. i første halvår, er omkostningerne faldet med 6,4 pct.

Der er fokus på omkostningerne hos Jyske Bank. Dels har banken aldrig gennemført de store nedskæringer, som det tidligere er set hos konkurrenterne, og dels iværksatte banken sidste sommer sit nye koncept "Jyske Forskelle 2. generation", som der i alt blev sat 400 mio. kr. af til.

Argumentet var, at ledelsen ville bruge de gode tider, til at gennemføre en række strategiske tiltag, der kan stille banken bedre på sigt. Det nye koncept medførte blandt andet en ombygning af bankens filialer med servering af cafe latte og en indretning, der kunne være en legeplads værdig.

RB-Børsen