Jyske Bank bygger nyt forsvarsværn

Jyske Bank prioriterer hensynet til selvstændighed højere end aktiemarkedets ønsker om nul forsvarsværn. En ny almennyttig fond skal være med til at fremtidssikre banken.

Jyske Bank bygger nyt forsvarsværn - 1
En almennyttig fond skal sikre, at der også langt ud i fremtiden står Jyske Bank på facaden. <br>Arkivfoto: Linda Henriksen Fold sammen
Læs mere
Jyske Bank indfører endnu et værn, som skal holde de store stygge, sultne og giftelystne banker og finanshuse på afstand. Banken i Silkeborg vil være sin egen nu og i al evighed og bygger derfor stille og roligt det ene forsvarsværn op efter det andet.

Senest har Jyske Bank på ægte, gammeldags sparekassevis etableret en fond, hvis formål er at eje aktier i Jyske Bank. Øverst ligger Jyske Banks Almennyttige Fond og nedenunder Jyske Banks Almennyttige Holdingselskab. De har hver fået en gave fra Jyske Bank på 10 mio. kr., som de passende kan købe Jyske Bank-aktier for.

Ledelsen i denne fondsdannelse har nemlig de samme selvstændighedsidealer som ledelsen i Jyske Bank. Det er nemlig den samme. Så hvad banken gør er også det rigtige for fonden og vice versa.

Bankens direktør Anders Dam er formand i fonden. I bestyrelsen sidder også Jyske Banks juridiske chef Peter Stig Hansen og også Jyske Banks formand, Leon Rasmussen, har fået en tjans i bestyrelsen.

Det var ikke muligt at få kommentarer fra ledelsen i Jyske Bank i går, den var på vej hjem fra en stor åbningsfest af et nyt kontor i Nice. Men på tirsdag, når årsregnskabet offentliggøres, vil fondens formand Anders Dam efter det oplyste løfte sløret for fondens planer.

EUs overtagelsesdirektiv
Som Berlingske Tidende hører det, er fonden etableret med det formål at opbygge en kapital over de næste fem-ti år for på denne måde at gøre Silkeborg-banken modstandsdygtig over for ændringer i EUs overtagelsesdirektiv.

I Bruxelles arbejdes der nemlig med et forslag, som går ud på, at et mindretal på 25 procent eller mere vil kunne blokere vedtægtsændringer. Og kan Jyske Bank således »få styr på« mindst 25 procent af aktierne, så kan den jyske kat forblive sin egen i en rum tid fremover.

I det spil kan blot få procents aktier blive afgørende. Regnestykket for venlige aktionærer ser sådan ud:

Nykredit, 10 procent (Nykredit og Jyske Bank er i dag tæt forbundne)

PFA, 5,30 procent (PFA og Jyske Bank har et forretningssamarbejde)

Medarbejdere, fire-fem procent (vil kæmpe for arbejdspladser)

Loyale kunder, et par procent (kunder, der sætter bankens selvstændighed over et evt. højere afkast på aktien.)

En fjerdedel af stemmerne
Tæller man stemmerne fra disse aktionærer, som er venligtsindede - over for Jyske Bank-ledelsen - sammen, kommer man tæt op mod 25 procent. Og i en kritisk situation nogle år frem i tiden kan derfor blot en-to procent Jyske Bank-aktier placeret i den almennyttige fond blive tungen på vægtskålen.

Modsat egne aktier i Jyske Bank, som der ikke kan stemmes på, kan fonden stemme på sine aktier. Banken har i dag en markedsværdi på 12 mia. kr., og to procent repræsenterer således en markedsværdi på 240 mio. kr. Derfor kan det ventes at gaverne fra den venlige Jyske Bank bliver sat en kende i vejret over de næste år.

Der er dog grænser for, hvor meget Jyske Bank-ledelsen kan kanalisere over i forsvarsværnet i den almennyttige fond. Således anses det ikke som muligt, at Jyske Bank kan kanalisere sin 1,4 mia. kr. store profit fra salget af Totalkredit over i fonden.

Jyske Banks aktion harmonerer ikke just med corporate governance-anbefalingerne eller aktiemarkedets ønsker om, at børsselskaber afskaffer alle mulige forsvarsværn. Det er dog en bekymring, som Jyske Bank tager meget afslappet.

Vennerne, Nykredit og PFA Pension, har foreløbig ingen kommentarer til opbygningen af det nye forsvarsværn i Silkeborg. Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil høre lidt flere detaljer før de kommenterer sagen.