Jyske Bank: Bunden nået

Privatforbruget ventes at få et løft i 2002 og 2003 som følge af øget disponibel realindkomst, skriver

banken. Lavere inflation, lidt lavere skatter og lav rente, er de faktorer, der sikrer det. Den største risiko for privatforbruget

er en større stigning i arbejdsløsheden. Banken venter dog at konjunkturerne bedrer sig tilstrækkeligt, inden

stigningen i ledigheden bliver alvorlig.


Alt i alt venter Jyske Bank en vækst på 1,3 pct. i 2002 stigende til 1,9 pct.

i 2003. Investeringerne og privatforbrug vil bidrage pænt til væksten, og stigende vækst i udlandet vil hindre nettoeksporten

i at bidrage negativt til BNP.


Der er endnu kun svage tegn på en vending i realøkonomien, men konjunkturindikatorerne

for industri, byggeri og serviceerhverv er dog så småt ved at vende, anfører banken. Det samme gælder forbrugerne

tillid, der har været stigende det seneste par måneder.Fogh lidt over middel

Statsminister Anders Fogh Rasmussen

(V) klarer sig pænt over middel uden dog at være prangende, når det gælder politisk lederskab i sine første

tre måneders regeringstid. På en 13-skala scorer Anders Fogh Rasmussen karakteren ni, viser en måling, som ugebrevet

Mandag Morgen har foretaget.


Som noget nyt har ugebrevet bedt et professionelt panel på 45 personer med indgående

kendskab til politik om, at give den politiske leder karakterer på otte centrale lederskabsdimentioner baseret på 39 underspørgsmål.


Bedømmelsen

er, at Anders Fogh Rasmussen er viljestærk, vidende og handlekraftig. Til gengæld scorer han lavt på bløde

værdier som emotionel intelligens og personalepleje. Anders Fogh Rasmussen lægger i et interview med ugebrevet selv afstand

til smarte mangementteorier. Han svæger i stedet til det simple princip "learning by doing" vls

Slut med

erhvervsservice

Erhvervsserviceordningen, som den tidligere regering fik indført i 1999, bliver nedlagt et år før

tiden. Det vedtager et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringspartierne, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i

dag. De Radikale og SF stemmer imod.


Ordningen blev etableret som en tidsbegrænset offentlig tilskuds- og godkendelsesordning

for erhvervsserviceleverandører - dvs. revisorer, lønbureauer og landboforeninger - for at sikre udviklingen af et marked for

erhvervsservice. Ordningen betød bl.a., at små virksomheder med op til ti ansatte, kunne få økonomisk hjælp

til it-anskaffelser i forbindelse med overgangen til at modtage erhvervsservice.


Interessen for ordningen har imidlertid været

på kraftig retur i den senere tid. I år 2000 blev der således udbetalt 77 mio. kr. til ca. 7.000 virksomheder, mens

der sidste år kun blev udbetalt 19 mio. kr. til ca. 1.900 virksomheder. vlsFortsat praktikproblemAntallet af unge,

der forgæves søger praktikplads, steg 32 pct. til 9.700 fra 2000 til 2001, viser nye tal fra Undervisningsministeriet.
hele erhvervsuddannelsesområdet blev der i 2001 indgået 29.300 uddannelsesaftaler mod 31.000 i året før.

Der svarer til en nedgang på 5 pct. Antallet af elever i skolepraktik er samtidig steget med 6 pct. til 6.100.


I 2000 lavede

den tidligere regering, LO og DA en aftale om, at der skal være 36.000 praktikpladser i 2004.


- Vi er opmærksom på,

at der er skævheder. Erhvervsuddannelsesområdet skal analyseres nærmere sammen med det øvrige uddannelsessystem,

før vi melder noget ud. Men noget skal der ske for at sikre kvalificeret arbejdskraft, og vi vil lytte til parternes gode forslag,

siger Ulla Tørnæs til Fagbladet/sid.dk.DTU får ny direktørDTU''''''''s bestyrelse har udpeget den 48-årige

civilingeniør, HD og MPA Jørgen Honoré til ny universitetsdirektør. Han afløser Anne Grethe Holmsgaard, der

blev valgt ind i Folketinget for Socialistisk Folkeparti ved valget i november.


Jørgen Honoré kommer fra en stilling

som vicedirektør ved forskningscenter Risø, hvor han har været ansat siden 1998. Fra 1996 til 1998 var Jørgen Honoré

ansat som direktør for Kvalitetsinstituttet for Servicesektoren, hvor han kom i mediernes søgelys som en stærk

fortaler for mere udlicitering af offentlige opgaver til private virksomheder.


- Vi skal vise både det danske samfund og

virksomhederne, at investering i forskning betaler sig. Det gør andre udviklede lande, så det må vi også gøre

i Danmark. Dansk Industri har netop igen fremlagt prognoser for manglen på ingeniører - og det må vi gøre

noget ved. Vi er også noget bagud i Danmark hvad angår etablering af nye højteknologiske virksomheder. Her har

DTU en meget central rolle i fremtiden, siger Jørgen Honoré. vls