Jysk turisme vil nu bruge flere marketingkroner

Under overskriften "Jylland fra midten og op" gennemfører Midt-Nord Turisme og destinationerne i Viborg og Nordjyllands

amter i 2002 en fælles og sammenhængende turistmarkedsføring i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland til 12,5 mio.

kr. -25 pct. mere end i fjor.


Hertil skal lægges omkostninger til produktion og distribution af destinationsbrochurer.

Markedsføringen kommer til at foregå under et nyt, fælles motto: "Tid til at leve".


Den fælles

markedsføring kommer til at foregå i tre tempi: Først skal der skabes opmærksomhed og vækkes interesse

for Jylland fra midten og op via tv- og radioreklamer samt dag- og ugebladsannoncer i Danmark, Sydnorge, Vestsverige og Nordtyskland.


Dernæst

skal turisterne have mulighed for at skærpe appetitten via brochurer og internet, og endelig lægges der op til forbedret

service, når turisterne ankommer. Bl.a. er der udarbejdet et helt nyt regionskort. Alene tv-kapagnen er budgetteret til 2,5

mio. kr. For første gang nogensinde omfatter tv-satsningen også Nordtyskland, idet stationen Hamburg 1 bringer reklamer

for den jyske region i fire udvalgte uger.Fordobling

Samlet set indebærer kampagnen en fordobling af markedsføringen

i Tyskland. Midt-Nord Turisme deltager bl.a. også på CMT-messen i Stuttgart i slutningen af januar. Initiativerne understøttes

af annoncer i dagblade og magasiner i Nordtyskland samt direct mails.