Jyllinge-virksomhed på vej mod gennembrud i kunstig befrugtning

Innovation. Medicult i Jyllinge har indledt test af ny teknologi, der minimerer risikoen for, at par der har været igennem kunstig befrugtning får mere end et barn ved fødslen.

Medicult i Jyllinge har netop indledt storskalaforsøg på en ny teknologi, der øger træfsikkerheden ved kunstig befrugtning. Teknologien vil blandt andet kunne bruges til at nedbringe antallet af fødsler, hvor forældre, som anvender kunstig befrugtning, føder tvillinger eller trillinger.

Jyllinge-virksomheden har specialiseret sig i at udvikle vækstmedier til reagensglasbørn, og starter nu et storskalaforsøg på 11 kliniske centre i Skandinavien, som involverer mellem 1.100 og 1.200 barnløse par, der skal teste Medicults IVF-medie.

Det er et vækstmedie for befrugtede æg, som skal øge træfsikkerheden for reagensglasbørn.

Embryonet skal i sit meget tidlige fosterstadie gro i laboratoriet, og derefter placeres i kvinden.

Dermed skal forsøget sikre, at fosteret overlever i livmoderen og derved kan lægerne nøjes med at placere et æg, så parret undgår at få mere end et barn ved fødslen.

- Det skyldes, at succesraten med befrugtede æg er langt fra 100 procent. Derfor har læger i en række lande placeret mere end et embryon i kvindens livmoder. Det har så haft den sideeffekt, at parret har fået mere end et barn ved fødslen, og det er den risiko, vi gerne vil minimere, siger adm. dir. Jesper Funding Andersen, Medicult.

Forsøget vil levere midlertidige data i tredje kvartal 2008 og vil være endeligt afsluttet 18 måneder senere.

Undersøgelser viser, at 30 procent af alle fødsler i USA, hvor forældre, som anvender kunstig befrugtning, føder tvillinger eller trillinger.

Denne overhyppighed skyldes primært, at der plantes mere end et befrugtet æg.

OpkøbFor at gennemføre en global ekspansion har Medicult, som er børsnoteret i Norge, udstedt fem millioner nye aktier.

Dette kombineret med en vækst i aktiekurserne har mere end fordoblet virksomhedens værdi fra under 300 mio. kr. til over 600 mio. kr. på bare et år.

De nye aktier er i al væsentlighed opkøbt af professionelle investorer.

Det norske finansselskab Orkla og Skagen Invest ejer nu tilsammen op mod 20 procent af Medicult, og er to af de tre største investorer.

Denne styrkelse af virksomhedens finansielle underlag, er foranlediget af, at Medicult har opkøbt det amerikanske selskab Humagen for 23 mio. dollars i løbet af sommeren.

Humagen er verdens største firma inden for fremstilling af pipetter til at sikre effektiv befrugtning af æg. Det er ikke en konkurrent til Medicult, men Humagens produkter supplerer Medicults og henvender sig til den samme kundegruppe.

-Vi har fået en mere professionel investorkreds, og derfor også en stærkere profilering i markedet, som har givet det finansielle underlag til opkøbet. Overtagelsen af Humagen sikrer en stærkere international vækst, siger Jesper Funding Andersen.

Medicult har nu 170 ansatte - heraf 75 på hovedkontoret i Jyllinge nord for Roskilde.