JydskeVestkysten vil op i europæisk klasse

Landets største regionalavis, JydskeVestkysten, vil i de kommende måneder undersøge mulighederne for samarbejde

med andre medier for at stå stærkere rustet til at møde udfordringerne på det pressede dagbladsmarked.


Ansvarhavende

chefredaktør og adm. direktør, Mette Bock, siger til ErhvervsBladet, at den tid er forbi, da dagblade kan klare sig

med at udgive en papirudgave. JydskeVestkysten har foreløbig opbygget en netavis og et samarbejde med en række kommuner

om byportaler på internettet.


- Vi vil ikke fokusere på bestemte medietyper men holde hele spektret åbent,

og samarbejdet kan være alt fra løse samarbejdsrelationer til opkøb og egen etablering. Vi har en meget stærk

markedsposition med et stærkt varemærke, og da vi basalt har en sund økonomi, står vi bedre rustet end så

mange andre dagblade til at tage udfordringerne op, siger Mette Bock.Det lokale skal styrkes

Hun fastslår, at JydskeVestkysten

har en unik position på lokalstoffet, og at den lokale dækning og funktionen som talerør for den sydlige del af Jylland

skal styrkes yderligere. Dertil kommer den flermediale strategi, som bestyrelsen i denne uge har givet hende mandat til at arbejde

videre med.


JydskeVestkysten havde i fjor et resultat på 5,4 mio. kr. ud af en omsætning på godt 400 mio. kr.

I år budgetteres med et overskud i størrelsen syv-otte mio. kroner af en svagt stigende omsætning. Den øgede indtjening

skal blandt andet hentes hjem på at blive bedre til at tjene penge på netmediet.


Mette Bock oplyser, at tallene er

lidt efter budgettet i årets første måneder, men langt fra så meget som de fleste andre dagblade, og på lokalannoncerne

er avisen foran forventningerne.Ikke på pladsOplaget har de senere år ligesom for den øvrige dagspresse

været sivende til et hverdagsoplag på knap 90.000 og et søndagsoplag i underkanten af 100.000. Men tilbagegangen

har været mindre end for de fleste dagblade.


Organisationen skal tilpasses til den nye virkelighed med øget satsning

på lokalstof. Mette Bock ønsker endnu ikke at fortælle, om det fører til færre medarbejdere i de centrale

funktioner i Esbjerg og flere på udgaveredaktionerne. Først om en uges tid er planen for den fremtidige stab på

plads.


I sin vision frem til 2007 sætter JydskeVestkysten sig ambitiøse mål. Avisen vil "sætte

europæisk standard for at lave lokalt forankret indsamling, bearbejdning og formidling af nyheder, information, viden, oplevelser

og debat".


Hvilke andre medier der kommer med på det hold, der skal føre idealerne ud i livet, afgøres

i de kommende måneder.