Jurister: Retfærdige straffe i PFA-sagen

Bedrageri og falsknerier for 3,6 mia. kroner skal straffes hårdt. Og det blev det, da Kurt Thorsen og Rasmus Trads fredag blev idømt henholdsvis seks og fire år for bedrageri og dokumentfalskneri.

Men straffene til Kurt Thorsen og Rasmus Trads kan ikke betegnes som for hårde.

Det vurderer flere strafferetseksperter, som Ritzau har talt med.

Professor i strafferet på Københavns Universitet Vagn Greve mener, at der er tale om kriminalitet af så stor grovhed, at lange fængselsdomme er på sin plads:

»Hvis man ser på, hvad man giver de små fisk, så er der ikke noget påfaldende i Østre Landsrets domme. At Thorsen får seks år og Trads fire er ikke noget, der får mig til at falde ned af stolen,« siger Vagn Greve.

Professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet Lars Bo Langsted lægger vægt på, at forbrydelserne var overlagte.

»For mig er der stor forskel på nøje planlagte gerninger og forbrydelser, der er begået i et øjebliks vanvid. Og her er der jo netop tale om koldblodigt planlagte og gennemførte forbrydelser, som skal straffes hårdt,« siger Lars Bo Langsted.

Han mener også, at straffene er rimelige i lyset af det beløb, som kunne være tabt på Thorsens og Trads' samarbejde.

»Én ting er det faktiske tab, som jo ikke var ret stort. En anden ting er den risiko på over tre milliarder kroner, som deres bedrageri udsatte andre for,« siger Lars Bo Langsted.

Ankesagens anklager Henrik Steen Andersen gik i sin procedure efter otte års fængsel til både Thorsen og Trads, da han mente, at »begge med åbne øjne og fuld fart har ramlet hovederne mod loftet for strafferammen på otte år«. Men efter landsrettens dom var han yderst tilfreds, da landsretten har dømt efter anklageskriftet. Og med hensyn til længden af de lange ophold i Hotel Gitterly, som forbryderne Trads/Thorsen blev idømt, er anklageren ligeledes tilfreds.

»Jeg synes ikke, at straffene er for hårde. Hvis man eksempelvis ser på, hvad folk, der begår socialt bedrageri, idømmes, så er det retfærdigt. Har man svindlet for 200.000 kroner, er det ikke unormalt at få en betinget dom på et år - så dommene i landsretten er retfærdige,« siger Henrik Steen Andersen.

Med dommene i Østre Landsret er både Kurt Thorsen og Rasmus Trads parate til afsoning i et af landets fængsler. Rasmus Trads vil allerede på mandag kontakte Kriminalforsorgen for at finde ud af, hvor han hurtigst muligt kan komme til at tilbringe de kommende mange nætter.

Kurt Thorsen vil derimod overlade det til de straffende myndigheder at kontakte ham. Det gør de formentlig, når dommen har været en tur omkring politiet, før den bliver sendt videre til Kriminalforsorgen.

Her bliver det i hver enkelt tilfælde afgjort, hvor dømte danske skal afsone deres straffe.

»Direktoratet afgør, om der skal afsones i et åbent eller lukket fængsel ud fra en konkret vurdering af, om den dømte er farlig, straffens længde, kriminalitetens karakter og risikoen for undvigelser,« siger vicedirektør i Kriminalforsorgen Annette Esdorf.

Når forsorgen har fundet det rette fængsel, kontaktes den dømte, som derefter får en måned til at forberede sig på sin nye livsstil, før der skal stilles til afsoning.

Annette Esdorf kalder det en god idé, at Rasmus Trads selv kontakter Kriminalforsorgen dels for at ønske et bestemt fængsel, dels for at komme i gang med afsoningen i en fart.

For Kurt Thorsens vedkommende kommer der altså til at gå et par måneder, før Kriminalforsorgens invitation når frem til ham.

Anklager Henrik Steen Andersen forsøgte ellers at komme kriminalforsorgen i forkøbet ved at kræve de to dømte fængslet på stedet, da dommen blev afsagt. Men det afviste landsretten, fordi den ikke mente, at folks retssikkerhed blev stødt, hvis Kurt Thorsen og Rasmus Trads følger den normale procedure.

Med dommene på seks og fire års fængsel er det sidste punktum formentlig sat i PFA-sagen. De to dømte har nu to ugers betænkningstid til at få sagen sendt til Procesbevillingsnævnet, der skal tage stilling til en eventuel anke af strafudmålingen til Højesteret. Skyldsspørgsmålet kan ikke ændres. Men at sagen overhovedet kan ankes, anses for at være ren utopi.

»Hvis sagen skal ankes til Højesteret, skal den være principiel. Og det er svært at se i denne sag. Desuden er to instanser nået frem til samme resultat: Domfældelse,« siger anklager Henrik Steen Andersen, som dermed regner med, at tre år med PFA-sagen er slut.

Ritzau