Jobfest?

Læs mere
Fold sammen
Det lyder næsten for godt til at være sandt.

Finansminister Thor Pedersen (V) præsenterede i går en økonomiprognose, som spår, at antallet af arbejdsløse falder med 20.000 til i alt 155.000 næste år. Finansministeren er dermed markant mere optimistisk end stort set alle andre fagøkonomer i organisationer og banker.

Der er først og fremmest grund til at glæde sig over Thor Pedersens positive udmelding. En lav arbejdsløshed er en forudsætning for, at vi kan fastholde målet i 2010 planen om, at statsgælden skal være nedbragt til 25 procent af bruttonationalproduktet om seks år.

Det er først og fremmest privatforbruget, der skal trække den bebudede jobfest. Forbrugerne har gennem skattelettelser og konveteringer fået flere penge mellem hænderne, og det ses lige nu i form af en boomende julehandel og en stigning i bilsalget.

Men i de danske industrivirksomheder er det svært at få øje på nogen jobfest. langt det meste af forbrugsfesten går nemlig til importerede varer, der lige nu er langt billigere end de dansk producerede på grund af den lave dollar-kurs. Og det skaber først og fremmest job i udlandet.

Samtidig er eksportvirksomhederne presset på grund af lav vækst på nærmarkederne, især Tyskland. Og det kan ses på de lokale lønforhandlinger. Flere og flere virksomheder kommer ud med en nulløsning, og mange steder, som for eksempel hos Tulip i Ringsted, bliver man enige om en direkte lønnedgang for overhovedet at kunne beholde arbejdspladserne.

Der er altså gang i butikkerne men stille på fabrikkerne, og det er normalt ikke nok til at sætte gang i en jobfest.

Finansministeriet råder over nogle af landets dygtigste økonomer, der har adgang til samtlige relevante økonomiske nøgletal for at forudsige den økonomiske udvikling. Finansministeriets økonomer kan derfor have informationer, som andre fagøkonomer ikke er i besiddelse af, og derfor er der god grund til at lytte opmærksomt på udmeldingerne fra Thor Pedersens ministerium.

Når der alligevel sættes spørgsmålstegn ved prognosen fra flere sider, er det fordi, den er så markant mere positiv end alle andre prognoser. Kan det virkelig være rigtigt, eller er det blot et led i den kommende valgkamp?

Den positive udmelding synes imidlertid at have punkteret alle idéer om at lave finanspolitiske tiltag for at sætte gang i beskæftigelsen. Og det er ganske fornuftigt set i et lidt længere perspektiv. dalgas