JHM-Moldow holder rekordkursen

Eksportvækst. Sydjysk maskinfabrik har på få år mere end fordoblet eksportandelen. Køb af sjællandsk virksomhed er hovedårsagen.

JHM-Moldow, Jørgen Hansen Maskinfabrik A/S, havde et jubelår forrige år, og udsigten til at gentage bedriften i det seneste regnskabsår blev af ledelsen anset for beskeden.

Men markederne viste sig igen fra deres bedste side, idet der er lagt yderligere fem procent oven i forrige års omsætningsvækst på 35 procent, og den sydjyske maskinfabrik har fastholdt indtjeningen på et rekordniveau.

- Forrige år var det mest de store maleanlæg, der trak væksten, men i det seneste regnskabsår er det mere fordelt over en bred kam. Salget af maleanlæg er fastholdt, og de andre områder, filter- og ventilationsanlæg samt ventilatorområdet, er kommet godt med. Det gælder både globalt, i de nordiske lande og herhjemme, siger adm. direktør Preben Hansen.

Moldow var guld værdJHM overtog i efteråret 2003 Moldow Systems i Værløse, hvis eksportandel af maleanlæg lå på op mod 80 procent, mens modervirksomhedens eksport lå nede på 30 procent af omsætningen.

Moldow-købet gav adgang til en række fjernere markeder, blandt andet Syd- og Mellemamerika, Fjernøsten og Rusland, hvor det eneste udenlandske selskab med to ansatte ligger i St. Petersborg, og det har haft stor effekt på eksporten.

- Købet af Moldow er årsagen til den overvejende del af væksten, og vores samlede eksportandel er vel nu på 70-75 procent, siger Preben Hansen.

JHM-Moldow har intensiveret salget på især det russiske marked, ligesom paletten af produkter til de tidligere østlande er gjort bredere. Mens maleanlæg sælges ved direkte kontakt med slutkunder, for eksempel internationale mobiltelefonproducenter, foregår salget inden for de andre produktområder via forhandlere.

På maleområdet har virksomheden udviklet det eneste fuldautomatiske højglansmaleanlæg, der er leveret i Danmark i 2006. På filter- og ventilationsanlæg har der været efterspørgsel på både nære og fjerne markeder, især efter ATEX-godkendte anlæg.

På ventilatorområdet er salget øget med 25 procent, hovedsageligt inden for kraftværker og røggas, blandt andet en kæmpeventilator til det nye forbrændinganlæg TAS i Kolding.

Flere medarbejdereMeget betegnende for udviklingen kunne JHM-Moldow på den første arbejdsdag i det nye år byde velkommen til fire nye medarbejdere i produktionen, og snart følger yderligere et par teknikere.

Virksomheden er netop flyttet ind i en nybygget administrationsbygning på 500 kvadratmeter og er for tiden i gang med at renovere de hidtidige kontorer, så de i løbet af foråret kan integreres med nybyggeriet. Projektet løber op i otte-ti mio. kr.

Søskendeparret A. Birgitte Hansen og K. Preben Hansen solgte for godt et år siden 75 procent af aktierne i virksomheden til FIH KapitalPartner A/S, Genua A/S og Hoffmann Capital A/S, og de nye aktionærer har næppe fortrudt deres investering.

- I dette regnskabsår forventer vi fortsat rimelig høj aktivitet men lavere omsætning end i det forgangne år, der overraskede os positivt, siger Preben Hansen.