Jeudan venter stort overskud

Tidligere har selskabet blot oplyst sine forventninger til det primære resultat inden kurs- og værdireguleringer, og de

lyder fortsat på 60-65 mio. kr.


Samtidig oplyses, at selskabet har solgt ni mindre ejendomme for i alt 75 mio. kr. Gevinsten

fra salgene udgør samlet ni mio. kr. i forhold til ejendommenes bogførte værdi, og beløbet indgår

i de ventede kurs- og værdireguleringer på 40-45 mio. kr. for 2001. Sammenlignes i stedet med ejendommenes anskaffelsessum

er der tale om en gevinst på 18 mio. kr.


De ni ejendomme ligger i Jylland og på Sjælland. Otte af ejendommene ligger

uden for Jeudans fokusområde, der er København, og den niende ejendom er en boligejendom i København. RB-Børsen