Jeudan fik fremgang i første kvartal

Resultatet af den primære drift - før kurs-og værdireguleringer - øgedes fra 13 mio. kr. til 16 mio. kr.

Der indgår dog ingen værdireguleringer i overskuddet, da de kun foretages ved regnskabsårets slutning.


Selskabet

fastholder forventningerne til hele 2002. Det vil sige en omsætning på 300 mio. kr., et driftsresultat på 65-70

mio. kr. og en udlejningsprocent på 98-99 pct. Der ventes desuden positive værdireguleringer, da boligejendommene handles

til gunstige priser.


Jeudan opstiller tre årsager til den højere indtjening. Sidste års ejendomsinvesteringer

har fået fuld effekt i år, aktivitetsniveauet i Facility Service er steget og udlejningssitutationen har fortsat været gunstig.

Jeudans udlejningsprocent er 98.