Jernbaron bag overskud på 50 mio. kr.

Siden sidste sommer er stålpriserne faldet og påvirker regnskabet i Euro Steel koncernen i nedadgående retning

De 13 ansatte og chefen i Euro Steel Danmark forstår at handle med plader og bjælker af jern og stål. De få medarbejdere i virksomheden, der ligger med facaden ud mod motorvejen ved Hedensted, skabte i 2007/08 et overskud før skat på 50 millioner kroner ud af en omsætning på 551 milloner kroner.

Ejeren Morten K. Larsen hører ikke til den snakkesaglige type. Jernbaronen driver sin forretning efter devisen: Den, der lever skjult, lever godt. Han er ikke helt tilfreds med årsregnskabet, der er væsentligt under det forventede ved årets begyndelse.

Samtidig skriver han i ledelsesberetningen, at resultatet i særlig grad er påvirket af værdiansættelsen af varebeholdninger, hvor den overvejende del, som følge af den finansielle uro, er værdiansat til nettorealisationsværdier. Resultatet kunne med andre ord have været højere, hvis han ikke drev sin forretning med rettidig omhu.

Til sammenligning kan nævnes, at Euro Steel Danmark året før havde en omsætning på 571 millioner kroner og et resultat før skat på 98 millioner kroner. Skabt af dengang ti medarbejdere.

Siden starten i 1987 har Euro Steel forstået at tilpasse sig det nordeuropæiske stålmarked. Fra starten af 1990’erne begyndte det at gå rigtig hurtigt med stålfirmaet, der gik fra at være en mindre grossist med mange forskellige produkter til at være specialist i levering af grovplader og bjælker.

I dag har stålfirmaet - ifølge egne oplysninger - Nordeuropas største bjælke- og stålpladelager.

Virksomheden sælger sin jern- og stålprodukter til producenter og grossister i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østeuropa. Forventningerne til indeværende er et lavere resultat end det seneste.

Euro Steel Danmark er via et andet selskab forankret i moderselskabet Euro Steel 1988 aps, der har en egenkapital på 418 millioner kroner og rummer aktiviteter i ikke færre end 11 selskaber i ind- og udland. Et af selskaberne udlejer eksempelvis lokalerne til Euro Steel Danmark.

Ledelsen er ikke tilfreds med koncernregnskabet, der karakteriseres som meget utilfredsstillende og under det forventede. Bruttofortjenesten i 2007/08 endte på 83 millioner kroner mod 122 millioner kroner året før, mens resultatet før skat blev 16 millioner kroner mod 55 millioner kroner i 2006/07.