Jens Alder: "De ansatte kan ikke løbe stærkere"

"...men vi kan hjælpe dem med at løbe hurtigere",siger TDC-bossen, der nu sætter fokus på at fjerne de tunge processer i TDC.

I samme øjeblik som Kim Frimer under dramatiske omstændigheder forlader TDC, går Jens Alder nu i flæsket på de tunge processer og klodsede IT-systemer i telegiganten.

Topchefen overtager selv det tunge ledelsesansvar i TDC Totalløsninger, selskabets største forretningsområde, efter Kim Frimer. I en intern meddelelse til medarbejderne gør Jens Alder det klart, at TDC én gang for alle skal have gjort op med koncernens tunge processer.

"Medarbejderne kan ikke løbe stærkere, end de gør i dag, men vi kan gøre det lettere for dem at løbe hurtigt. Vi har for tunge forretningsgange, og mange oplever vores it-systemer som en klods om benet. Det er derfor, vi opretter en ny funktion, der er dedikeret til at angribe de tunge processer, og det er derfor, vi samler it-organisationen," siger Jens Alder.

Han henviser til, at TDC forenkler organisationen i TDC Totalløsninger, så den består af tre mod hidtil fem divisioner.

I forbindelse med ændringen oprettes en ny division, Process Reengineering, der skal drive forenklingen af Totalløsningers processer og de sideløbende omkostningsreduktioner. Denne funktion vil samtidig samle alle stabe i Totalløsninger, herunder Økonomi samt HR og kommunikation, fordi de har en vigtig opgave med at understøtte netop procesforenkling og omkostningsreduktioner.

"Det er helt afgørende, at vi nu for alvor får sat fokus på at effektivisere og forenkle Totalløsningers processer. Kun på den måde bliver det muligt at reducere omkostningerne tilstrækkeligt til, at vi kan fastholde indtjeningen på et marked præget af markante prisfald og hård konkurrence om kunderne," siger Jens Alder.

"Jeg har tidligere slået fast, at vi også i de kommende år kommer til at nedlægge mellem fem og syv pct. af stillingerne i TDC, og det ændrer dagens udmeldinger ikke ved. Tværtimod er det øgede fokus på processer og it-systemer en helt nødvendig forudsætning for, at det kan lade sig gøre. Ellers bliver det en ren 'grønthøstermetode', og det er ikke en holdbar vej," siger Jens Alder i den interne meddelelse.

Jens Alder er overbevist om, at mere effektive processer, der gør medarbejdernes arbejde lettere, samtidig vil øge deres motivation og engagement.

"Hvis vores ejere om nogle år skal kunne videresælge TDC til en høj pris, er det helt afgørende, at TDC er en stærk virksomhed, der er rustet til fremtiden. Det kræver både, at vi har en effektiv organisation, og en høj motivation blandt medarbejderne. Heldigvis tror jeg på, at de to ting går hånd i hånd," siger Jens Alder.