Japan når ikke inflationsmål til tiden

De fleste medlemmer af den japanske centralbanks pengepolitiske komite vurderer, at det tidspunkt, hvor den japanske inflation når målet på 2 pct., vil blive forsinket i forhold til vurderingen i juli. Det fremgår af referatet fra Bank of Japans pengepolitiske møde den 30. oktober

Foto: Toru Hanai.
Læs mere
Fold sammen

Årsagen til forsinkelsen er primært effekten af de fortsat faldende oliepriser, mens den underliggende tendens i inflationen er forbedret støt.

Ifølge flertallet af medlemmerne forventes Japans økonomi nu at nå 2 pct.s inflation i anden halvdel af regnskabsåret 2016, hvorefter økonomien ændres til at fastholde inflationen på dette niveau.

Enkelte medlemmer udtrykte dog en mere forsigtig vurdering af inflationsudsigterne.

De pengepolitiske medlemmer bemærkede også, at Japans økonomi forventes at vokse med en højere hastighed end den potentielle i budgetårene 2015 og 2016, for derefter at aftage til under potentialet i budgetåret 2017 som følge af den planlagte momsforhøjelse i april 2017 og en forventet konjunkturnedgang.

Der blev også udtrykt enighed om, at "der er betydelig usikkerhed, primært for udvikling for inflationsforventningerne på mellemlangt og langt sigt, og risiciene for prisudviklingen læner sig mod den nedadgående side.