Japan fastholder pengepolitikken

Den japanske centralbank - Bank of Japan - fastholdt som ventet pengepolitikken uændret på dagens mødet i Bank of Japans pengepolitiske komite.

Foto: KAZUHIRO NOGI. Den japanske centralbank - Bank of Japans hovedkvarter i Tokyo.
Læs mere
Fold sammen

Bank of Japan vil dermed fortsætte med at gennemføre markedsoperationer, således at den monetære base stiger i en takt på omkring 60.000 til 70.000 mia. yen årligt.

Komiteens medlemmer besluttede den uændrede politik enstemmigt.

Centralbanken betegner den økonomiske udvikling som "moderat", mens den globale udvikling fortsat ses som en langsom forbedring. Det giver basis for en generel forbedring i eksporten.

Virksomhedernes investeringer er steget , og privatforbruget er fortsat robust, med en vis forbedring i beskæftigelsen og indkomst-situation, påpeges det.

For industriproduktionens vedkommende er væksten afdæmpet, mens de finansielle betingelser er ekspansiv. Kerneinflationen (forbrugerpriserne eksklusive friske fødevarer) ligger i intervallet 0,5 til 1,0 pct., og inflationsforventningerne synes generelt være på vej op.

Bank of Japan venter, at den japanske økonomi vil fortsætter opsvinget i et afdæmpet tempo, mens forbrugerpriser-inflationen ventes at stige gradvist.

Der er dog fortsat en høj grad af usikkerhed for udsigterne for Japans økonomi, herunder udsigterne for de europæiske gældsproblemer, udvikling på de nye og råvarerelaterede eksporterende økonomier og for tempoet i det amerikanske opsving, noteres det.

Bank of Japan vil fortsætte de pengepolitiske lempelser for at nå inflationsmålet på 2 pct. på "en bæredygtig måde". De fremadrettede risikomomenter vil blive vurderet og politikken justeret, når det er hensigtsmæssigt, lyder det.

/ritzau/FINANS