Jagten på indtjening presser rådgivningen

Alt for mange små og mellemstore danske virksomheder er underforsikrede. Det skyldes blandt andet, at de store forsikringsselskaber

i deres jagt på en større indtjening næsten udelukkende fokuserer på nytegning af forsikringer, mens serviceringen

af de gamle kunder er røget i baggrunden.


Det mener en mægler med speciale inden for de små og mellemstore virksomheder,

men Codan Forsikring er ikke enig.


Det er direktør Kim Christensen fra Forsikringsmægleren, der fremhæver,

at forsikringsselskaberne i de senere år i stadig stigende grad er begyndt at presse deres sælgere og assurandører.


Tidligere

var assurandører provisionslønnet efter, hvor stor en portefølje de havde. Det er nu lavet om, så de får

en fast grundløn plus et tillæg oveni, som afhænger af, hvor mange nye kunder de har fået inden for i folden.


Resultatet

af den aflønning er dårligere rådgivning af de gamle kunder med flere sager om underforsikring til følge,

mener Kim Christensen.


- Når man ser på forsikringsselskabernes porteføljer er det tydeligt, at det kun er

de store kunder, som får service, mens de små og mellemstore virksomheder stort set aldrig får det, siger Kim Christensen.


-

Vi støder meget ofte ind i kunder, som ikke har fået en optimering af deres forsikringer. Det er klart, at når

det for assurandørerne hele tiden drejer sig om at skaffe nye kunder, så er der ikke tid til at servicere de gamle, siger

Kim Christensen.

Egne cirkler

Han fremhæver, at sagerne om underforsikring væsentligst opstår af to årsager.


l

Virksomhederne ekspandere og udvikler sig. Det kræver nye forsikringer med andre dækninger, som i mange tilfælde

ikke bliver tegnet.


l Præmierne på forsikringerne er ofte pristalsreguleret, men det er erstatningerne ikke nødvendigvis.


l

Den mere inddirekte underforsikring. Når forsikringen bliver tegnet, skal en række sikringsforhold på virksomheden

være opfyldt. Ellers kan erstatningen blive reduceret med op til 40 pct. Men det er langt fra altid, at virksomhederne får

bragt sikringsforholdene i orden.


- Kunden kan godt have valgt en forsikring for nogle år siden, men nu passer den ikke

længere. Men det holder kunden sig ikke informeret om, siger Kim Christensen.


- Man skal tænke på, at selvstændige

har rigeligt at gøre med at styre deres virksomhed og ofte går rundt i egne cirkler. De opdager først, at de er

underforsikrede, når skaden er sket, siger Kim Christensen.


Han mener, at alle virksomheder mindst en gang om året

bør have besøg af en assurandør. Derudover bør omfanget af rådgivningen fastlægges i samråd mellem

kunden og selskabet, når forsikringen tegnes.

Stor fokusForsikringsselskaberne er dog langt fra enige med Kim Christensen.

Hos Codan Forsikring indrømmer slagsdirektør Mads Vigh, at der stadig findes mange sager med underforsikring. Men det

er en problemstilling, som selskabet har stor fokus på, og antallet af sager er ikke stigende, påeger han.


Antallet

af assurandører er blevet skåret ned, men det er primært sket over for de private kunder. Derimod har Codan 200

assurandører ansat til at betjene erhvervskunderne, og det tal har været meget konstant.


Målet er, at hver

virksomhed skal have besøg en gang om året og samtidig bliver der udsendt et årsbrev, hvori kunderne bliver opfordret

til at få set deres forsikringsforhold i gennem.


- Det er korrekt, at der er et stigende pres på sælgerne,

men vi arbejder samtidig meget med en specialisering af vores assurandører for derved at få en større dybde og

bedre rådgivning, siger Mads Vigh, der påpeger, at Codan ikke har nogen interesse i, at kunderne er underforsikrede.
den måde betaler de for lidt i præmie, men Mads Vigh understreger, at det i sidste ende er virksomheden selv, der skal

afgøre, hvor stor en forsikringsum, firmaet har brug for.


Og Mads Vigh fremhæver to typiske situationer, hvor der

opstår under forsikring.


l Inden for detailhandelen bliver værdien af varelageret sat for lavt. Størrelsen

af lageret varierer meget over tid, men ofte dækker forsikringen kun gennemsnitslageret.


l Værdien af aktiverne bliver

ofte sat til den pris, som de kostede, da de blev købt. Men hvis skaden er sket, skal virksomheden måske ud og købe

en helt ny maskine til en højere pris. Derfor gælder det at få reguleret sine forsikringssummer efter de generelle

prisstigninger og eventuelle udsving i valutakurserne, hvis aktiverne er købt i udlandet. Ligeledes skal virksomhederne være

opmærksomme på, at fragt og installation er dyrt, og den omkostning skal også være dækket. Ellers må

virksomhederne selv betale, fremhæver Mads Vigh.