Iværksætterpris til forskerfirma i Århus

Det forskningsbaserede Århus-firma, Unisense A/S, har modtaget årets højteknologiske iværksætterpris, som Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) uddelte for anden gang.

Unisense udvikler og leverer mikrosensorer til en kundekreds bestående af omkring 1200 forskere og forskergrupper over hele verden. Firmaet har bl.a. udviklet en metode, der kan optimere behandlingen af ufrivillige barnløse ved at måle, hvor meget ilt de enkelte kunstigt befrugtede æg bruger.

Unisense blev grundlagt i 1998 af syv mikrobiologiske forskere fra universiteterne i Århus og København, som gennem deres forskning og udvikling af mikrosensorer havde bidraget til ide-udvikling og realisering af tre opfindelser. I dag har virksomheden ti ansatte, hvoraf de fire er ph.d. uddannet. Siden 1998 er salget øget fra 0,5 mio. kr. til ti mio. kr. med en eksportandel på 95 pct.

Unisense har en-to direkte konkurrenter til firmaets mikrosensorer, men til forskel fra konkurrenterne tilbyder Unisense kunderne komplette målesystemer samt tæt sparring på højt fagligt plan. To tidligere konkurrenter i udlandet har nu lukket deres mikrosensorproduktion. Udover prisen på 100.000 kr. følger en statuette og et logo, som firmaet må bruge i markedsføringen.

Sidste år gik prisen til Kapow Technologies i Hørsholm.