Iværksætterlysten hos ansatte er vores fremtid

Minikronik.

25. juni kunne man i Erhvervsbladet læse en artikel med overskriften "Iværksætterlysten hos ansatte truer virksomheder".

Artiklens hovedsigte er, at oplyse danske virksomheder om hvorledes den kan beskytte sig mod ansatte, der ønsker at starte egen virksomhed baseret på viden fra virksomheden.

Denne beskyttelse kan være konkurrenceklausuler/kunde-klausuler eller at virksomheden er mere aktiv vedr.ørende patentansøgninger. Det er ikke overraskende, at nogle virksomheder føler sig truet af konkurrencen.

Det er imidlertid forstemmende at se Dansk Industri som eksponent for øget brug af konkurrenceklausuler/kundeklausuler netop for at hæmme etablering af nye virksomheder.

Vi mener, at konkurrence er sundt. Veletablerede virksomheder har mange fortrin frem for nystartede hvis de altså er veldrevne. Derfor skal udviklingen ikke sættes i stå med øgede barrierer for konkurrencen.

Vi mener,, at man bør styrke den danske konkurrenceevne ved at give gode muligheder for at nye innovative virksomheder kan vokse frem i det danske erhvervsliv.

Forældet viden truerInnovative ideer vokser som regel frem af allerede kendte procedurer, produkter og andet, der bliver videreudviklet eller anvendt på en ny måde.

Ved at binde den eksisterende viden med overdreven brug af klausuler og patenter risikerer vi også at binde landets nye iværksættere til forældet viden.

En sådan binding vil selvsagt hæmme potentialet for innovation og udvikling.

Vi mener derfor, at artiklen er eksponent for en forkert tankegang.

Samtidig er den ikke i tråd med alle de initiativer, der i disse år sættes i gang for at fremme iværksætteri.

I regeringens globaliseringsstrategi lægges der for eksempel vægt på, at "stærkere konkurrence og større åbenhed skal styrke innovationen" og i indledningen til regeringens globaliseringsstrategi skrives der: " vi skal være et førende iværksættersamfund, hvor flere virksomheder skal skabe vækst og job.

Og hele samfundet skal gennemsyres af nytænkning og virkelyst".

Den enkelte virksomheds risiko for konkurrence fra tidligere ansattes side har altid været til stede, en risiko som er blevet mødt med diverse klausuler for eksempel konkurrenceklausuler og eller kundeklausuler.

C3, som har ledere og økonomer som medlemmer, ser i det daglige mange kontrakter, hvor disse klausuler er inkorporeret som en del af aftalen.

Det skal ikke bestrides, at der kan forekomme tilfælde hvor disse klausuler kan være fornuftige nok, men i alt for mange tilfælde er klausulerne brugt i en helt overdreven grad.

Beskyttelsestrangen hos virksomhederne og disses rådgivere skal bruges med omtanke.

En overdreven brug af kunde- og konkurrenceklausuler vil sætte samfundsudviklingen i et lavere gear. Det har vi ikke brug for.

Det skal være muligt for initiativrige personer at skabe deres eget. Det er der, Danmarks fremtidige vækstpotentiale ligger, det er vores fremtid.

De skal ikke bindes med diverse klausuler til gårsdagens viden.