Iværksætteri indtager universiteter

Iværksætteri. Studerende på de danske universiteter vender i stigende grad blikket mod kurser i iværksætteri og innovation. Universiteterne arrangerer flere og flere kurser og arrangementer for de kommende iværksættere.

Interessen for iværksætteri og innovation vokser hastigt blandt de studerende på de danske universiteter.

Mange af de højere læreanstalter tilbyder i stigende grad forskellige kurser i opstart af egen virksomhed for de studerende på tværs af uddannelserne, og de studerende møder flittigt op.

Alene på Københavns Universitet starter i år syv nye kurser, herunder kurset Workcamp, et sommerkursus i innovation, som over 40 studerende har brugt deres sommerferie på.

Samtidig arrangerer universitetet kurset Operation Startup, som også er fuldt belagt til studiestart.

- Det er især studerende fra humaniora, som er begyndt at vise interesse for området, eksempelvis fra litteraturvidenskab, siger specialkonsulent Ole Krarup Jensen fra Københavns Universitet.

Men også studerende i provinsen er ivrige efter at lære, hvordan man kan få en forretningside til at blive til virkelighed. - Der har været kraftig stigende interesse for det her på meget kort tid, blandt andet med vores iværksætterkonkurrence Venture Cup. Vi har 16 tilmeldte i år og tidligere har vi ikke haft mere end to, siger leder af Karrierecentret på Syddansk Universitet, Thorbjørn Jensen. Syddansk Universitet starter i dag på et helt nyt iværksætterkursus, Business Innovation and Innovation Management, og studieleder Hans Eibe forventer, at 50 studerende deltager. Men selvom iværksætteriet i større grad indfinder sig på de højere læreanstalter, så er det ifølge det landsdækkende Iværksætterakademi IDEA ikke nok til at sikre, at de studerende lærer det, de skal.

Skal være obligatorisk- Selvom der nu sker noget, især inden for humaniora, så er det nødvendigt, at tanken om innovation og iværksætteri bliver inkorporeret som en fast del af uddannelserne og ikke blot som valgfrie kurser.

I forvejen har eksempelvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser svært ved at prioritere et fag som ledelse, og derfor er det vanskeligt at se, hvordan man skulle afsætte plads til netop iværksætteri, siger næstformand i IDEA`s bestyrelse, Poul Rind Christensen.

Flere aktiveDe enkelte tal for iværksætteraktive studerende er ikke opgjort, men ifølge Dansk Iværksætterforenings iværksætterbarometer steg andelen af iværksætteraktive studerende fra 9,2procent i 2004 til 11,1procent i 2005. Det svarer til, at 2.600 flere studerende med interesse for at starte egen virksomhed.