Italien - flere muligheder end du tror

Når vi skal karakterisere det officielle Italien, skorter det ikke på kritik af et tungt bureaukrati, korruption, få fremmedsprogkundskaber og en gammeldags topstyret virksomhedskultur. Forhindringer, der kan indebære, at Italien bliver nedprioriteret på det erhvervsmæssige område.

Og det er en skam. For Italien er et oplagt stort eksportmarked med 58 millioner indbyggere, en plads i G7-familien, høj købekraft og fokus på design og kvalitet. Og chancen for succes er veldokumenteret.

Flere danske brancher og industrivirksomheder har Italien som top tre marked.

Og markedet har vist sig at være langt mere stabilt, end man skulle tro, hvis man kigger på udmeldinger om italiensk økonomi og fordomme.

2,5 millioner SMV'erSMV og iværksætterkulturen er kendetegnet for italiensk erhvervsliv, som blandt andet. består af godt 2,5 millioner små og mellemstore familieejede virksomheder, som på mange områder har fællestræk til store dele af vores egne selskaber.

Her taler familien forretning ved middagsbordet på nøjagtig samme måde, som det sker i mange danske hjem.

For selv om de italienske og danske virksomheders ydre betingelser kan være forskellige, betyder produktudvikling, arbejdskapital, markedstiltag, generationsskifte, konkurrencevilkår og skat de samme udfordringer i hverdagen. En dansk og en italiensk produktionsvirksomhed besluttede for et par år siden at oprette et fælles italiensk salgsselskab.

Parterne engagerede hver sin advokat for at sikre de bedst mulige vilkår i aktionæroverenskomsten.

Virksomhederne havde samarbejdet noget tid, men kendte ikke hinanden på det personlige plan.

Under forberedelserne kom det frem, at begge virksomheder blev drevet af efterkommere til virksomhedernes grundlæggere.

Efterfølgende fulgte en række andre eksempler på ligheder og fælles erfaringer, som efterhånden skabte et så tillidsfuldt samarbejde, at man videre i forløbet besluttede at skrive den endelige aktionæroverenskomst med fælles advokat.

Da italienske erhvervsfolk ikke tager tillid for givet, lægges der stor vægt på det personlige forhold til forretningsforbindelser og samarbejdspartnere.

Der tales ikke kun ordrer og priser, når man mødes over en arbejdsfrokost.

For mange vil det også være en positiv overraskelse, at det italienske virksomhedsregisters informationsbase er en af de mest velfungerende i Europa med let tilgængelige data og risikovurderinger på stort set samtlige virksomheder

Så det positive møde med Italien behøver ikke bare være på privatfronten. Også erhvervsmæssigt er der mange muligheder syd for Alperne.