It-rigmand på storindkøb

Venture. Med tyve nyinvesteringer sidste år har finansmanden Peter Forchhammer udvidet porteføljen i ventureselskabet Synerco markant. Samtidig vil han nu prøve lykken på den polske børs.

Finansmanden Peter Forchhammer, der er på ComputerWorlds seneste liste over landet ti rigeste it-mænd, har sat fuld blus på investeringsgryderne i det peronligtejede investeringsselskab Synerco.

65 millioner kroner blev i 2006 kastet efter et rekordantal på 20 nyinvesteringer efterfulgt af syv frasalg og tre børsnoteringer i porteføljen.

Selvom årsresultatet ikke kunne hamle op med den himmelflugt på 379 millioner, som selskabet præsterede forrige år, endte årets resultat i 2006 alligevel på solide 161 millioner kroner. Resultatet betegnes af selskabets direktør Kenneth Marmetschke som et tilfredsstillende år og mere normalt end i 2005, der slog alle rekorder.

- Som investeringsselskab oplever man nogle år, som er dårlige og andre gode og igen andre, der er exceptionelle. Vi må sige, at 2005 var et exceptionelt godt år, hvor vi havde nogle meget store frasalg blandt andet Nordicom. Samtidig havde vi en række børsnoteringer og generelle opskrivninger af porteføljen, forklarer direktør Kenneth Marmetschke.

For Synerco har 2006 været det mest aktive investeringsår i selskabets historie med hele tyve nyinvesteringer for i omegnen af 65 millioner.

Selskabet øgede dermed porteføljen fra 15 selskaber til 25. I løbet af året blev det desuden til tre børsnoteringer af henholdsvis Comendo A/S, Chermometec A/S og Notabene.com.

Den polske børsBåde investeringslysten og trangen til børsnoteringer er intakt i indeværende år, hvor der især er to store projekter i støbeskeen.

Det drejer sig om etableringen af to potentielle børsselskaber.

I den eksotiske ende er det ifølge Peter Forchhammer planen, at stifte et ejendomsselskab i Polen, der inden årets udgang skal på den polske børs. Et projekt som Peter Forchhammer ser store perspektiver i.

- Det er et land med store vækstrater, hvor indbyggerne bliver rigere og rigere. Polen er et nyt marked for os, men vi finder det langt mere naturligt at få selskabet noteret på den polske børs frem for den danske, forklarer Peter Forchhammer.

Ny medievirksomhedDet andet store børs-projekt, er etableringen af et stort dansk medieselskab.

Fundamentet for et sådan selskab skal findes i Synercos egen portefølje, hvor ledelsen den seneste tid har haft blikket rettet mod medievirksomheder. Guppen af porteføljeselskaber, som passer ind under mærkatet medievirksomheder, er blandt andet Limited Edition, NetInnovation/Cubizz , Adfair, Notabene.net og Eye-Media.

- Vi ser stadig på muligheden for at etablere et medieselskab, for der er ikke ret mange store medieselskaber her i landet. Det er noget vi arbejder på, men er bevidste om, at det ikke sker fra den ene dag til den anden, forklarer administrerende direktør Kenneth Marmetschke.