IT-investeringer giver fremgang

Teknologiske fremskridt og bedre organisation er den vigtigste kilde til økonomisk fremgang i Danmark. Men IT-investeringer spiller også en væsentlig rolle.

Det er måske svært at tro, når computeren atter engang er brudt ned, og de dyre IT-konsulenter må tilkaldes. Men massive investeringer i computere og software har faktisk gjort danskernes arbejde langt mere effektivt, konkluderer Danmarks Statistik i en ny analyse.

I løbet af de 12 år fra 1989 til 2000 har øget brug af IT alene forøget den produktion, som den gennemsnitlige dansker kan præstere på en arbejdstime, med 7,4 procent.

Det fremgår af den nye analyse, der ser nærmere på årsagerne til den stigende produktivitet i dansk erhvervsliv. I gennemsnit er produktiviteten steget med 2,7 procent om året i perioden 1989-2000 i den del af dansk økonomi, der opererer på markedsvilkår. Heraf skyldes:

1,0 procentpoint et øget forbrug af kapital så som maskiner og værktøj. Af det ene procentpoint kan de 0,6 forklares med øget IT-kapital.

0,3 procentpoint højere uddannelsesniveau i arbejdsstyrken.

1,4 procentpoint teknologiske fremskridt eller bedre organisation og tilrettelæggelse af produktionen.

Mange andre lande høstede også store produktivitetsgevinster af IT i 90erne. Men i Danmark er udviklingen tilsyneladende fortsat. Modsat de fleste andre lande er danske virksomheder blevet ved med at investere i IT også efter, at aktieboblen brast i 2000.

»I Danmark har niveauet for produktivitetsstigningerne holdt sig højt. Og det skyldes jo nok, at virksomhederne er blevet ved med at investere i IT,« siger senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea.

Han glæder sig over, at danskernes effektivitet bliver ved med at vokse, for på langt sigt giver det udsigt til lønstigninger og øget velstand. Men her og nu kan den øgede effektivitet godt være forklaringen på, at danskernes arbejdsløshed er steget så meget, mener Jes Asmussen.