IT har udfordret den danske samfundsmodel

KL bør ikke have opgaven. De har haft chancen de seneste 30 år og ikke magtet det.

LAD DET VÆRE TILLADT AT stille et par kritiske, men konstruktive, spørgsmål i disse dage, hvor IT-begejstringen ingen ende synes at tage, efter at Strukturkommissionen har barslet med en rapport, der påviste, hvad vi alle godt vidste i forvejen: Nemlig, at Danmark måske er en kende overadministreret, og at der er besparelser og fordele at hente ved at slå kommuner, amter, regioner, administrationer og IT-systemer sammen.

Begejstringen handler om, at IT-miljøet vejrer morgenluft, både i form af ny omsætning, og fordi det nu endelig skal bevises, at det handler om mere end blot at sætte IT-strøm til de kommunale opgaver.

Mens et nyt kommunalt landkort diskuteres på plads, er det værd at dvæle over hvordan vi sikrer de gevinster, vi alle har færten af.

For på Bornholm har man netop demonstreret hvordan man ikke skal gøre. Her er øens kommuner for nylig samlet i en stor enhed. Pris: 100 mio. kr. og heraf gik mindst halvdelen til IT-udgifter.

Det er ikke besparelser, men ekstraudgifter.SÅ SÅDAN SKAL VI IKKE GØRE. Det kan ikke være rigtigt, at manglende lederskab skal resultere i et så eklatant overforbrug af offentlige midler.

Lad os gå tilbage til den seneste kommunalreform først i 1970erne. Dengang var det ganske begrænset, hvad teknologien havde af betydning for reformen. På det tidspunkt var den smarteste teknologi en telefon med drejeskive, den førtes i sort, og hvis man ikke kunne lide den model, så fik man ingen telefon.

I dag vover jeg påstanden, at informationsteknologien har været med til at udfordre den eksisterende samfundsopbygning.

Det er netop processerne, der er kommet i fokus.

Skatteopkrævning i én kommune er anderledes end i nabokommunen.

Hospitalerne har alle forskellige systemer for de elektroniske patientjournaler.

Økonomisystemerne er vidt forskellige fra kommune til kommune, og sådan er listen lige så bekymrende lang, som der er kommuner i Danmark.

Det ved politikerne, borgmestrene og kommunaldirektørerne godt. Det er blandt andet derfor, reformen er sat i værk, og de vil jo gerne selv forandringerne.

Så mens politikerne diskuterer, hvilke rådhuse der fremover skal være lys i, spekulerer jeg over, hvem der har ejerskabet på IT-siden i den forandringsproces, der forestår?NÅR DET OM LANG TID ER FALDET på plads, om Hanstholm er blevet en del af Thisted kommune, og om Storstrøms Amt er blevet til Sjællands Storregion, så vil politikerne få hastværk med at realisere det nye danmarkskort, og hvad deraf følger af lastværk.

Inden det sker, er det vigtigt, at arbejdet med at strømline processerne er formuleret.

Men hvem skal formulere dem? Hvem har bolden?

Lige som kompetent han er, lige så inhabil kan man mene, at Lars Monrad-Gylling, formand for IT-Brancheforeningen, er. For den i øvrigt dygtige og sympatiske formand er også administrerende direktør for landets største kommunale IT-virksomhed, KMD.

Selv om virksomheden gør sig store anstrengelser for at have en markedsorienteret profil, er og forbliver ejeren Kommunernes Landsforening, indtil regeringen presser KL til et salg.

Så hvis KMD skal sætte sig på den nye kommunale infrastruktur, altså mere end selskabet allerede gør i dag, så er det nu, KMD skal holde sig til. Og det gør selskabet naturligvis, og vi taler altså om et selskab, der har store problemer med at holde overskuddet nede.DET ER NATURLIGVIS IKKE TROVÆRDIGT. Så er der mere hold i det sæt anbefalinger, brancheforeningens udvalg for Digital Forvaltning - med IBM-direktør Kim Østrup i spidsen - forleden formulerede: Sammenlæg processer og systemer i færre, større enheder, og skab én infrastruktur-kerne. Og den opgave bør KL ikke have. De har haft chancen de seneste 30 år og ikke magtet opgaven.