Iskold luft i retsopgøret mellem Midtbank og RD

Forsvaret og de tiltalte i Midtbank-sagen sætter hårdt ind på at så tvivl om det afgørende vidneudsagn fra RDs direktør Sven Holm.

Læs mere
Fold sammen
Danmarkhistoriens største retsopgør om insiderhandel har udviklet sig til et iskoldt og ubarmhjerteligt opgør mellem den tidligere Midtbank-ledelse og Sven Holm, direktør i Realkredit Danmark, der er ejet af Danske Bank.

Pæne bankfolk beskylder normalt ikke hinanden for offentligt at lyve, men som minimum anklagede Midtbanks tidligere topchef, Steen Hove, i Vestre Landsret i Århus i går Sven Holm for at huske lodret forkert, da han som indkaldt vidne ved byretten i Herning aflagde et for Steen Hove og de tre andre tiltalte yderst belastende vidneudsagn.

Af de skriftlige præmisser fra den skelsættende dom fra retten i Herning fremgår det, at der blev lagt afgørende vægt på Sven Holms vidneudsagn.

»Jeg kontaktede Steen Hove telefonisk. Jeg gav udtryk for, at det ikke var nogen hastesag. Vi ønskede blot at afhænde aktierne hen over en passende periode,« sagde Sven Holm i retten i Herning.

Sven Holms vidneudsagn er centralt, fordi han på vegne af Realkredit Danmark ringede den 2. februar 2001 for at meddele, at RDs beholdning af godt 104.000 styk Midtbank-aktier skulle afhændes, fordi RD var blevet fusioneret ind i Danske Bank.

Hastesag eller ej
Det er netop købet af de omstridte aktier fra RD, som Midtbank-bosserne er blevet idømt betingede fængselsstraffe for. Retten lagde til grund, at Midtbank kunne have ventet med at købe aktierne - ifølge vidneudsagnet fra Sven Holm var der jo ikke tale om nogen hastesag. Og da retten samtidig vurderede, at ledelsen i Midtbank var i besiddelse af intern viden i forhold de kontakterne med Svenska Handelsbanken, blev RD (og dermed Danske Bank) reelt snydt for en kursgevinst på ca. 54 mio. kr., da kursen på Midtbank-aktier steg med 151 pct. i kølvandet på købstilbudet fra Handelsbanken den 11. april.

Steen Hove afviste blankt, at Sven Holm under telefonsamtalen havde sagt noget som helst om, at der ikke var tale om nogen hastesag:

»Det var overhovedet ikke til debat. Der var tale om en forholdsvis kort telefonsamtale. Jeg var overrasket over, at han ringede og sagde, at de ville sælge aktierne. Enhver ved, hvem der havde truffet beslutningen. Det var Peter Straarup (Danske Banks direktør, red.). Sven Holm henviste til, at der var en aktionæroverenskomst, hvoraf det fremgik, at Midtbank havde en forkøbsret på fem dage. Jeg oplevede det sådan, at Sven Holm ville af med de aktier inden for fem dage,« sagde Steen Hove - hvis forklaring på den afgørende telefonsamtale dermed er diamentralt modsat Sven Holms udlægning.

Umiddelbart efter samtalen med Sven Holm gik Steen Hove ind på Bjarne Degns kontor - Bjarne Degn sad ligeledes i Midtbanks direktion.

»Jeg sagde, at nu havde vi fået en udfordring. Det var pokkers ubelejligt, at Sven Holm ringede, fordi vi skulle aflægge årsregnskab den 6. februar. De praktiske problemer kunne vi gnave os igennem, men vi havde samtidig et stort dilemma, fordi vi havde besluttet, at vi i forbindelse med årsregnskabet ville offentliggøre et tilbagekøbsprogram af aktier,« sagde Steen Hove.

Dilemma før regnskab
Ifølge Steen Hove var problemet, at enten ville banken fremstå som komplet utroværdig og udøve en form for »strukturel kursmanipulation«, eller også ville banken få en næse fra Københavns Fondsbørs.

Reglerne siger nemlig, at der ikke må handles egne aktier tre uger før der bliver aflagt regnskab.

Omvendt havde Midtbank planlagt et stort opkøbsprogram af egne aktier. Når en virksomhed offentliggør et større opkøbsprogram har det den effekt, at der kommer mere omsætning i aktien, hvilket alt andet lige har positiv betydning for kursen.

»Det ville være helt utroværdigt, hvis vi først offentliggjorde et stort tilbagekøbsprogram og i næste øjeblik meddelte, at nu var dette opkøbsprogram stoppet, fordi vi tilbagekøbte aktierne fra RD. Derfor var det bedste alternativ at købe aktierne fra RD, før årsregnskabet blev offentliggjort,« sagde Steen Hove.

Bestyrelsen enig
Alle i Midtbanks ledelse var klar over, at denne beslutning efter stor sandsynlighed kunne medføre en næse fra Københavns Fondsbørs. Men alle medlemmer af bestyrelsen blev i løbet af weekenden kontaktet, og alle var enige om, at det var en bedre udvej af dilemmaet end at fremstå som utroværdige - men ingen af de i alt 11 personer i direktion/bestyrelse anså drøftelserne med Svenska Handelsbanken for at være så fremskredne, at der kunne opstå problemer med insiderloven.

Ankesagen i Vestre Landsret fortsætter i næste uge med afhøring af bl.a. Midtbanks tidligere bestyrelsesformand, Ib Schmidt Hansen.