IO Interactive ramt af faldende priser på spil

Læs mere
Fold sammen
Med lanceringen af spillet Freedom Fighters i 2003 var der lagt op til et økonomisk jubelår for det københavnske

spilfirma IO Interactive.Det nye spil som blev udgivet til samtlige store spilkonsoller samt pc skulle løfte arven efter

Hitman 1 og 2, der er mega hits internationalt. Men det seneste regnskab fra IO Interactive overrasker med faldende omsætning,

og et beskedet overskud på lidt mere end en million kroner.- Et nedadgående pres på prisen på spil i

detailledet, primært i Nordamerika sammenholdt med kraftigt fald i dollar og pundkursen satte selskabets indtjening målt

i danske kroner under hårdt pres, skriver adm. direktør Janos Flösser i selskabets årsberetning for 2003.

Skuffende

salg

Mens Hitman 1 og 2 i 2002 løftede omsætningen op i rekordhøje 97,6 mio. kr, faldt omsætningen i 2003

til 83,9 mio. kr. Udover faldende pris og dollarkursens udvikling skuffede salget af Freedom Fighters.- Freedom Fighters blev

lanceret i oktober og på baggrund af de meget positive anmeldelser var forventningerne meget store, men de blev kun delvist

indfriet, hedder det.Freedom Fighters solgte i 837.360 eksemplarer i 2003, og selvom forventningerne ikke fuldt ud blev indfriet

betragter IO Interactive spillet som en succes.Det skal ses i lyset af, at Hitman 1 solgte 244.348 stk. det første år.Selvom

Hitman 2 blev lanceret tilbage i oktober 2002 solgte spillet mere end FreedomFighters.Salget i 2003 blev på 1.257.180

stk og det totale salg er i dag over tre mio. stk.

Ansætter flereTrods tilbagegangen i 2003 har IO Interactive ikke

skruet ned for ambitionerne, og selskabet udvidede medarbejderstaben med 44 mand i løbet af året.De mange nye medarbejdere

førte til, at pladsen i Farvergade i København blev for trang, så selskabet i januar i år flyttede ud på

Kalvebod Brygge.Årets resultat blev på plus 1,3 mio. kr., men de danske forretninger går lidt bedre, idet

etableringsomkostninger på 1,7 mio. kr. til et datterselskab i Ungarn trækker ned i det samlede overskud.Den ungarnske

satsning er et forsøg på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til en fornuftig pris, da talentmassen i Danmark er begrænset.

Men det tager længere tid end ventet at oplære ungarnske spiludviklere.- 14 ungarnske medarbejdere blev sendt på

et seks måneders uddannelsesophold hos IO interactive i København. Det viste sig dog, at perioden var kort og medarbejderne

er for yderligere en periode på 18 måneder overført til moderselskabet for at få den nødvendige erfaring

før aktiviteterne i Budapest startes op, skriver ledelsen i årsberetningen.

Nyt hit undervejsSelskabets forventninger

til fremtiden knyttes tæt op ad efterfølgeren til Hitman 2.- På basis af, at Hitman 2: Silent Assassin i

januar 2004 rundede 3 mio. solgte enheder er foventningerne til det næste spil i serien Hitman Contracts, som udsendes i foråret

2004 meget store og på niveau med hvad Hitman 2 har nået, hedder det. IO Interactive vil øge antallet af ansatte yderligere

i 2004.Spilvirksomheden forudser, som det også var tilfældet sidste år, at spilbranchen vil konsolidere sig.

Spillene er så dyre at udvikle, at det kun er dem som formår at lave absolutte tophits på et af hovedmarkederne

i Nordamerika, England eller Japan, der får økonomisk succes.Selskabet tog selv del i den konsolidering i 2004,

da IO Interactive blev solgt videre af de danske ejere til det engelske spilforlag Eidos for mere end en kvart mia. kr.