Investorerne har ondt i maven før jul

Den danske børs er åben otte dage endnu, inden tab og gevinster kan gøres op for 2004. Allerede nu kan det konstateres, at de danske aktier igen har gjort det godt, selv om Danske Bank og Danisco har fået klø.

Læs mere
Fold sammen
Aktiekalender

Allerede inden julemiddagen er kommet på bordet, er flere markedsdeltagere ved at få ondt i maven.

Smerterne er dukket op efter meldinger fra blandt andre Danske Bank og Danisco, der begge enten har købt eller vil købe vækst i form af andre virksomheder.

Både nyheden om Danske Banks køb af to keltiske tigre i Irland og Daniscos melding om at købe færre egne aktier op for i stedet at bruge pengene på opkøb gav kursmæssige lussinger, der kunne mærkes i den forløbne uge.

»Det er meget ondt i maven-holdningen, der præger markedet. Danske Bank siger, det er en god idé at købe to banker, men det synes investorer med en kort investeringshorisont ikke,« siger en aktieanalytiker.

Han peger også på, at de danske aktier generelt er »fully valued«, og der skal derfor ikke mange dråber til at få bægeret til at flyde over.

Godt dansk aktieår
Med kun otte børsdage tilbage af 2004, er der ikke programsat begivenheder af betydning i den kommende uge, så de private investorer kan i stedet se tilbage på et år, som igen har leveret ganske pæne afkast. KFX-indekset er således steget cirka 14 procent i år. Det er bedre afkast end i mange andre lande, og det er netop også grunden til, at der nu tales om, at de danske aktier har fået, hvad de kan tilkomme.

Specielt når der også tages hensyn til 2003, hvor de ultralikvide aktier i det fornemste indeks leverede over 22 procent i afkast.

De sidste otte børsdage i år vil traditionen tro være meget stille, selv om nogle fortsat forsøger at ramme rigtigt her til sidst, inden årets tab og afkast gøres op. Samtidig vil der også sidde en del og gruble over, hvor pengene skal investeres, når hverdagen melder sig i det nye år. Mange vil givet forsøge at sidde i en gunstig position til januar-rallyet, hvis det altså kommer.

Fyldte pengekasser
Som nævnt i Berlingske Tidende Business i den forgangne uge er der igen kommet gang i danske virksomheders køb af andre virksomheder. Investeringseksperterne i Danske Bank peger på, at virksomhederne globalt set har nedbragt gælden siden investeringskrakket i 2001-2002. Det giver nogle frihedsgrader til øgede investeringer i produktionskapacitet og andre virksomheder.

»Globale virksomheders sunde tilstand kan således blive den faktor, der sikrer en stærk, global økonomi i 2005,« konstaterer analytikeren Morten Kongshaug.

Han peger på den baggrund på to mulige scenarier. I det første scenario vælger virksomhederne at investere i fremtiden. I det andet scenario vælger virksomhederne at fortsætte linien med at konsolidere.

Tryghedshungrende investorer og kortsigtede investorer vil foretrække det sidste scenario, fordi det betyder en større direkte udbetaling til aktionærerne og en lavere investeringsrisiko.