Investeringsforeninger overdriver deres afkast

Investeringsforeninger opgiver deres afkast med udbytter lagt til - men uden at skatten trækkes fra.

Investeringsforeningerne snyder og overdriver, når de fortæller om hvor store afkast de har leveret i årets løb. Udbytterne bliver nemlig lagt til kursgevinsterne - uden udbytteskatten er trukket fra, og som om man omkostningsfrit kan geninvestere alle udbytter. Det får afkastet til at fremstå meget større, end det reelt er.

Direktør for Formuepleje i Århus, Erik Møller, siger, at de danske investeringsforeninger på denne måde kommer til at fremstå bedre, end de i virkeligheden er.

»Som hovedregel beskattes alle udbytter, og der er udgifter til både kurtage med videre forbundet med at geninvestere udbytterne. De ting ser foreningerne helt bort fra, når de gør deres årsafkast op,« siger Erik Møller.

Hertil siger direktør for Danske Invest, Cartsen Koch, at man ganske rigtigt ikke trækker skatten fra i udbyttet, før årets afkast gøres op.

»Skatten på udbytter svinger en del fra person til person, og alt efter om der er tale om udbytter fra afdelinger med aktier eller obligationer. Det er derfor ikke nogen nem sag, at trække udbytteskatten fra i afkastet. Så lige som din løn overdriver, hvad du har til rådighed af penge, overdriver investeringsforeningernes afkast, hvad folk får i afkast efter skat,« siger Carsten Koch.

»Vi gør afkastet op efter internationale metoder, så det er sammenligneligt,« tilføjer Carsten Koch.

Han peger dog på, at InvesteringsForeningsRådet (IFR), der er investeringsforeningernes interesseorganisation, løbende udarbejder statistik over afkastet efter skat på alle afdelinger. Så det er muligt, at få et indtryk af historiske afkast - også efter skatten er trukket fra.

Men hertil siger Erik Møller fra Formuepleje, at det altid er statistikkerne for afkastet før skat, som investeringsforeningerne trækker frem, når de skal fortælle om deres egne fortræffeligheder.

»De fleste investeringsforeninger har alt for lidt fokus på, hvad de leverer af afkast efter skat. Skatten er for mange den klart største omkostning ved at investere i værdipapirer, så foreningerne burde gøre meget mere ud af at optimere afkastet efter skat,« siger Erik Møller.