Investeringsfonde

Nordic Mezzanine Ltd. foretrækker for det meste minoritetsposter i forbindelse med investeringer i virksomheder. I Jamo bliver de dog hovedaktionær. Nordic Mezzanine har kontor både i Helsinki og i London, og de ti ansatte administrerer to fonde med kapitaltilsagn på omkring 2,5 mia. kr.

Fonden investerer typisk mellem 50 mio. kr. og 500 mio. kr. Fonden har en dansker tilknyttet. Det er tidligere Unibankdirektør Lars Eskesen, som er medlem af et særligt rådgivningsudvalg i Nordic Mezzanine.

Jamos tidligere hovedaktionær FSN Capital, Oslo, administrerer fonde på mellem to og 2,5 mia. kr. og FSN har også en dansker tilknyttet. Det er den 31-årige partner Thomas Broe-Andersen.

Investorer i FSN Capital er blandt BancBoston, forsikringskoncernen Storebrand og Nordea.