Investeringer i østlande stiger

Investeringsfonden for Østlandene, IØ, indgik i 2001 aftaler om at investere i alt 485 mill. kr. i danske virksomheders erhvervsprojekter i Central- og Østeuropa. Det er 46 procent mere end året før.

Af de 485 mill. kr. gik de 383 mill. til nye projekter og 102 mill. til yderligere indskud i projekter, som IØ tidligere har været med til at starte, oplyser fonden.

IØ var i 2001 med til at finansiere i alt 25 nye investeringsprojekter med danske virksomheder. Investeringerne spreder sig geografisk mere end tidligere, hvor Polen indtil 2000 har tegnet sig for næsten hvert andet projekt.

I 2001 fordelte de nye projekter sig med syv i Polen, seks i de baltiske lande, fem i Tjekkiet, to i Ungarn og et i hvert af landene Rumænien, Rusland, Slovakiet og Ukraine.

Siden 1990 har IØ indskudt godt 3,0 mia. kr. i ca. 310 projekter. Over 70 procent af midlerne har hidtil været placeret i de lande, der for øjeblikket forhandler om optagelse i EU. Når landene opnår aftale med EU, er det besluttet, at IØ ikke længere vil kunne medfinansiere nye projekter i disse lande.

"I de øvrige lande i Central- og Østeuropa herunder Rusland og Ukraine vil der stadig være et stort og - må det forventes - stigende antal investeringsmuligheder og dermed behov for rådgivning og investeringer fra IØ. Vi vil gennemføre detaljerede og informative analyser, der sætter de danske virksomheder bedre i stand til at foretage en realistisk afvejning af muligheder og risici i disse lande," siger administrerende direktør i IØ Sven Riskær.

Ritzau