Investér på vækstmarkeder

De professionelle investorer investerer stort på vækstmarkederne ude i verden. Det kan private investorer med fordel efterligne. Men hvordan? Den billigste måde er via danske selskaber med forretning i vækst-landene, en anden er via investeringsforeninger, og en tredje er direkte investeringer.

30% er rabatten på aktier fra de såkaldte emerging markets set i forhold til aktier fra de højudviklede lande. Fold sammen
Læs mere

Umiddelbart lyder det måske ikke tiltrækkende at sætte sparepengene i udviklingslandene, de såkaldte emerging markets. Men det gør de professionelle investorer som pensionskasser og investeringsforeninger i disse år.

I jagten på højere afkast finder pengene nye veje. Vækstraterne er nemlig tre-fire procent højere i udviklingsøkonomierne end i de udviklede lande. Aktierne i udviklingsøkonomierne handles med en rabat på ca. 30 procent i forhold til globale aktier målt på pris i forhold til indtjening. Den effektive rente er ca. syv procent på udviklingslandenes statsobligationer, mens den på europæiske statsobligationer er ca. 1,75 procent.

»Vi hører tit om BRIK-lande, dvs. Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Både aktier og obligationer fra emerging markets har klaret sig meget dårligt det seneste år. Mange valutaer er faldet 25 procent over for euro og dollar, og senest har Tyrkiet og Sydafrika hævet renterne for at forsvare deres valutaer. Argentina har valgt at devaluere sin valuta. De store valutafald har gjort emerging markets-aktiver relativt billigere,« siger Karsten Hannibal fra Optimalpension.

Alt i alt er emerging markets-aktiver attraktive for en investor med en lidt længere horisont, lyder hans vurdering. Pga. større udsving må de dog ikke udgøre en dominerende andel af porteføljen. Cirka 10 procent af de samlede investeringer er passende.

Men investeringer i emerging markets handler også om at sprede sin risiko.

»Man kan jo som investor vælge at holde sig til Danmark alene, men det må man normalt fraråde, da det giver en dårlig risikospredning. Danske aktier og obligationer er velkendte, og de er billige at investere i og have i depotet. Det er argument for en simpel portefølje. Og danske aktier er risikospredte i den forstand, at mange danske virksomheder sælger til vækstmarkeder – tænk f.eks. Novo Nordisk og Indiens og Kinas voksende middelklasse, der er ved at blive overvægtige og få diabetes 2. Men mange aktietyper kan være svære at få fat i på det danske marked. Ønsker man god risikospredning, så må man investere bredt og internationalt,« siger partner Gert Nielsen fra BEDSTpension.

For private er det nemmest at købe aktier i danske selskaber med forretninger i udviklingslande. Alternativt kan man købe via investeringsforeninger. Gert Nielsen peger på, at det kan være svært at finde investeringsforeninger, der er omkostningerne værd. B

»Men f.eks. Sparindex har en rimeligt billig investeringsforening, der er nem at købe i netbank, beskatningen følger almindelige danske regler, og de årlige omkostninger på 0,65 procent er til at leve med,« siger han.

Eksperterne anbefaler, at private investorer holder sig fra meget aktiv handel og meget specialiserede investeringsforeninger. Undersøgelser viser, at private investorer handler for meget og får lavere afkast end professionelle investorer. Derfor giver det ingen mening at investere direkte i Indien, Fjernøsten, Sydamerika osv.