Intelligente møbler er vejen frem for møbelbranchen

Midt i en af den danske møbelbranches værste kriser, hvor firmalukninger hører til dagens orden, skal der nu sættes

fokus på fremtidsmuligheder, hvor innovation, kreativitet og øget værdiskabelse bliver afgørende nøgleord.


Det

er i hvert fald budskabet fra det nye Udviklingscenter for Møbler og Træ, der har domicil i Skive og, som er tiltænkt

rollen som en af branchens redningsplanker.


Meget forenklet er en af centrets vigtigste opgaver at være katalysator i en

udviklingsproces, som kan skabe fornyet vækst i den danske møbelindustri ved bl.a. at skæve til udviklingen i tekstilbranchen

og andre brancher, som allerede har været gennem en voldsom omstillingsproces.


Fællesnævneren er, at enten

er de løntunge processer blevet automatiseret eller også er arbejdet outsourcet til udlandet.Strukturændring

Centret

vil nu kickstarte processen med en helt igennem anderledes konference.


Sektionsleder Jørgen Høegh fra Teknologisk

Institut, som er en af parterne bag det nye udviklingscenter, erkender, at man med konferencen og sit virke i det hele taget ikke

er i stand til at redde mange af tidens nødlidende møbelfabrikker.


- Der foregår en strukturændring

i møbelbranchen, hvor mange mindre fabrikker bliver til færre og større virksomheder. Den strukturændring hverken

kan eller vil vi ændre, men vi tror på, at den danske møbelbranche har en stor fremtid foran sig, hvis vi vel at

mærke formår at sætte gang i den innovative og strategiske tænkning i branchen, siger han.


Ambitionerne

fejler intet. Danmark skal være hjemsted for verdens bedste møbelproducenter, og begrebet Danish Design skal bringes

længere frem i frontlinien blandt fremtidens mest innovative møbler.


Derfor går arbejdet også ud på

at forbedre uddannelserene, sikre karrieremuligheder for de unge og tiltrække forskere, som vil være med til at fokusere

på træ- og møbelbranchen.Imaginær rejse- Udviklingscentret er et internationalt udviklingscentrum

for fremtidens interaktive og intelligente møbler. Vi vil være med til at sikre, at den danske møbelindustri ikke

blot følger, men faktisk også skaber den internationale udvikling, siger Jørgen Høegh.


- Vi arbejder

ikke udelukkende med teknologisk oprustning i industrien. Centret skal også være en levende smeltedigel, som hele tiden

bobler over af nye udviklingsideer, nye samarbejdsformer og netværk, nye ledelsesformer og uddannelser, innovative kræfter

osv. Vores metode er at blande kompetencer og viden fra forskellige virksomheder og brancher og have modet til at eksperimentere og

gå nye veje, tilføjer han.


Hvad angår den kommende konference, der finder sted i Karup Lufthavn den 3. juni,

har centret taget sin egen medicin.


Konferencen, der har fået navnet "Mind the Gap", er udviklingscentrets første,

og stedet er valgt helt bevidst. Konferencen er nemlig tænkt som et interaktivt arrangement, hvor deltagerne sendes ud på

en imaginær rejse til London.


Den dybere mening med denne form er, at konferencedeltagerne skal sendes ud på en

rejse til møbelindustriens fremtid.


- Vi har valgt rejsen som den overordnede metafor for konferencen, fordi de fleste

mennesker møder åbne og forventningsfulde op i lufthavnen forud for en rejse. Når du rejser, bliver du hevet ud

af dine sædvanlige omgivelser,