Integration, tak

Midt i ophidselsen glemmer de fleste det egentlige problem: At den generøse danske velfærdsmodel virker som en magnet

på lavtuddannede i den tredje verden. For at sikre en opbremsning i indvandringen ville det derfor være mest effektivt,

at vi gjorde vores velfærdsstat mindre attraktiv for danskere. Så behøvede vi heller ikke diskriminere indvandrere

og flygtninge.


Men den løsning er der desværre ikke mange stemmer i. Derfor er indvandrer-pakken også blevet

så hård som tilfældet er. Der skal nemlig meget firkantede og håndfaste juridiske bestemmelser til, før

færre indvandrere kommer til Danmark.


Dele af pakken kan virke ubehagelig. F. eks. de skønsmæssige kriterier for,

til hvilket land tilknytningsforholdet er stærkest ved ægteskab og familiesammenføring. Det er bestemmelser, der

også kan ramme danske statsborgere.


Omvendt er det ubestrideligt, at Danmark har behov for en opbremsning af indvandringen,

hvis vi skal have integreret de mange af anden etnisk herkomst, som ikke i dag deltager aktivt på arbejdsmarkedet.


Her

må tilskudsvejen betrædes, når ingen vil foretage det nødvendige opgør med velfærdsstaten.


Skal

vi have flere invandrere i sving, må virksomhederne have en tilskyndelse til at påtage sig det besvær, det ind i

mellem er at beskæftige personer med beskedne kvalifikationer og dårlige dansk-kundskaber. Derfor er der brug for en "billig"

screenings-periode, hvor virksomhederne finder ud af, hvordan indvandrere indpasses bedst.


Penge til den type incitamenter kan

hentes i den socialdemokratisk dominerede kursus-industri, der i dag producerer mange af de ineffektive integrationsprogrammer, som

indvandrere får besked på at deltage i.


Fagforeningerne bør også yde deres bidrag. I mange brancher

forhindrer lokale lønaftaler, at virksomhederne beskæftiger ansatte til den overenskomstmæssige mindsteløn.

Det bør være slut med nu, hvis fagforeningerne vil tages alvorligt i integrations-debatten.


Vigtigst er det, at

regeringen nu kommer på banen med en kraftig integrations-pakke, der kan supplere det indvandrerstop, som den stræber imod.


Integration

kommer nemlig ikke af sig selv. Det har tyve års erfaring vist med al ønskelig tydelighed.