Innovation skal kunne måles på bundlinien

Læs mere
Fold sammen
Mange virksomheder investerer i innovation - uden at få nok for pengene. Med enkle tiltag i virksomheden kan effekten af investeringen mangedobles. Det vigtigste er at få organiseret innovationsprocessen og få skabt vinderteams, som tør tænke banebrydende nyt.

Julen står for døren, budgetterne for 2005 er faldet på plads i de fleste virksomheder, og hos mange står innovation højt på dagsordenen ¿ igen. En netop offentliggjort undersøgelse af Boston Consulting Group, viser at 73 pct. af de adspurgte virksomheder forventer at bruge flere ressourcer til innovation. Det er en stigning fra sidste år, hvor det ''kun'' var 64 pct., der ville sætte flere midler af til innovation.

Det er helt i tråd med de fleste eksperters råd. Men det går bare ikke altid, som præsten prædiker. I samme undersøgelse siger to-tredjedele af de adspurgte virksomheder, at innovation er en af virksomhedens tre centrale indsatsområder. Mens halvdelen af de adspurgte virksomheder peger på, at investeringen i innovation ikke giver det forventede tilbageløb i form af radikalt bedre produkter, nye forretningsområder eller markedsandele - eller lever op til andre succeskriterier end netop innovationsindsatsen i sig selv.

Innovation skal ikke være en akademisk disciplin, men være et værktøj for alle virksomheder, der er interesserede i at styre deres egen udvikling. Men på trods af at innovation skal ''komme ned i jordhøjde'', så skal innovationsprocesserne gennemføres under hensyntagen til en række tommelfingerregler, som ikke altid er i fokus i en virksomheds udviklingsafdeling.

Mange virksomheder kunne få langt større effekt af deres innovationsinvesteringer ved at understøtte investeringen med en systematik organisering af innovationsprocessen. Vores erfaringer viser, at følgende støttefunktioner er afgørende for at få effekt af innovationsinvesteringen:

1. Start i det små. Forvent ikke at finde et Columbusæg i første hug. De fleste innovationer er ikke radikale, men blot udbygninger og forbedringer af allerede kendte løsninger. Men ved at fokusere på innovationen opnås samtidig et beredskab over for mere radikale ideer.

2. Sørg for at sammensætte de rigtige teams, når der skal innoveres. Forskellige kompetencer er afgørende - der skal være plads til både produktudviklere og sælgere. Gør en målrettet indsats for at få kunder og samarbejdspartneres ønsker og inputs inddraget. Den bedste måde at sikre dette på, er at have en facilitator, der kan se på tværs af virksomhedernes afdelinger, og som ikke lader sig styre af skjulte dagsordener, historie og hierarki.

3. Før ideerne fra tanke til handling. Det er ikke nok at få ideerne. De bedste ideer skal modnes, og der skal afsættes ressourcer til at føre dem fra idé til koncept og videre til udviklingsprojekt og færdigt produkt.

4. Ledelsens opbakning er afgørende. Både i forhold til sammensætning af teams og gennemførelsen af innovationsforløb - men også i forhold til evaluering af ideer og konceptplaner for de bedste af ideerne.

5. Skab et forum, hvor innovation er i centrum - og glem for en stund eksisterende applikationer eller produkter, med mindre dette er fremadrettet. Lad dette forum samles, når det er nødvendigt og ikke for ofte.

6. Skab support for de medarbejdere, som tænker innovativt, og som aktivt arbejder for at skabe nye banebrydende produkter for virksomheden ¿ hvad enten det er udviklere, sælgere, marketingfolk. Det kan godt være, at de ikke passer helt ind i virksomhedens "normale struktur", men giv dem plads og tid til netværk med andre innovative personer ¿ både internt og eksternt. Husk på at organisationer innoverer ikke ¿ mennesker gør!

På trods af det essentielle i at have ledelsens opbakning, er det dog lige så vigtigt, at innovation ikke er topstyret. Innovation opstår ikke naturligt, hvis det blot er en budgetpost, der skal optimeres. Professor i innovation, Gary Hamel, understreger, at det er en traditionel fortolkning af innovation på samme niveau som den gamle opfattelse af, at innovation er lig med teknologisk udvikling. Det skal derfor snarere være målsætningen at gøre hele virksomheden til et innovativt kraftcenter ved at skabe en fælles forståelse for vigtigheden af innovation - og ved at sikre, at medarbejdere og ledelse på tværs af forskellige funktioner i virksomheden deltager i innovationsprocessen.

Hvis investeringer i innovation skal give det forventede afkast ¿ og gerne et ekstra guldæg ¿ bør investeringerne således understøttes af en ny systematik i måden at bruge pengene på og i at gøre det til et fælles projekt på tværs af virksomheden. Derved kan innovation måles på bundlinien frem for blot at være nogle flotte visioner i strategiplanen.