Innovation på kompansk

Innovation. Det var ikke tilfældigt, at fynske Kompan inviterede studerende fra Aalborg inden for input udefra er nærmest en nødvendighed, og de skal helst komme fra hoveder, der ikke har penge i klemme, fastslår innovationsdirektør.

Det var langt fra nogen tilfældighed, da den fynske producent af legeredskaber, Kompan A/S, sidste efterår dukkede op til innovationsworkshoppen "Solution Camp" i Nørresundby.

Den slags seancer har virksomheden deltaget i mange gange før, og det vil den også gøre i fremtiden. Input udefra er nemlig ikke bare berigende for begge parter. Det er tæt på at være en nødvendighed i en virksomhed, der satser på innovation. Det mener i hvert fald Kompans innovationsdirektør, Niels Julskjær.

- Vi bliver meget beriget af kontakten til studerende og andre uden for virksomheden, for det er med til at bryde den vanetænkning, som der ellers er risiko for. Diversiteten og den anderledes tænkning er med til at holde os vågne. Selvfølgelig får vi ideer, der er "helt ude i skoven", men andre gange præsenteres vi for spørgsmål og vinkler, vi aldrig selv ville have tænkt på, og som giver utrolig megen mening, siger han.

Fri tankegangNiels Julskjær understreger, at innovation ikke bare handler om konkrete produktideer. Det kan i lige så høj grad handle om bløde områder, som hvordan man via kommunikation bedre kan få fat i bestemte målgrupper. Det kan også være forskellige former for analyser.

Innovationsdirektøren ser det som et meget væsentligt element, at de eksterne kontakter ikke er professionelle.

- Man kunne godt alliere sig med et professionelt koncept- eller design hus. Her er problemet bare set fra mit bord, at de fleste af den slags virksomheder jo har et økonomisk provenu at tænke på. De vil gerne have deres projekter gennemført. De unge har ikke penge i klemme og skal ikke tænke i at fakturere timer. Derfor har de også en mere fri tankegang, tilføjer han.

I virkelighedens verden hører det nemlig til sjældenhederne, at man bare får en idé og dernæst realiserer den.

- At realisere en ide bevidstløst kan i værste fald blive en utrolig dyr affære. De fleste af vore nye tiltag er et resultat af en proces, hvor vi populært sagt måske har hældt ti forskellige ideer eller løsningsmodeller ned i en tragt, hvor der i bunden kommer ét brugbart produkt eller koncept ud af tragten. Under udviklingsprocessen klones de forskellige ideer i en eller anden udstrækning, inden vi når i mål med det endelige projekt, fortæller Niels Julskjær.

Samarbejdsprojekter med studerende koster tid, erkender han, men det er en god investering, fordi den forrenter sig i ny inspiration.

Innovationsdirektøren advarer generelt virksomheder mod "jeg-alene-vide" holdningen, når det handler om innovation og produktudvikling.

- Mange vægrer sig ved at tage eksterne kræfter som studerende ind i huset ud fra en holdning om, at de selv kender markedet og teknologien bedst, og det har de studerende slet ikke forstand på. På den måde går de glip af vigtig inspiration, forklarer han.

Enkelte virksomheder outsourcer alle sine udviklingsaktiviteter, men den model tror Niels Julskjær ikke rigtig på.

- Jeg tror, det er meget svært at drive et nyt koncept frem i en virksomhed, hvis man ikke har egne produktudviklings- og innovationsfolk, for det skal forankres inde i virksomheden. Det er svært at gøre for folk udefra, tilføjer han.

Kompans traditioner for at samarbejde med studerende betyder ofte, at de unge efterfølgende ansættes for en kortere periode i Kompans Innovationshus i Ringe. Det drejer sig typisk om de studerende, der har arbejdet med problemstillinger, der er særligt relevante for virksomheden.

Kompan, som i dag ejes af kapitalfonden Nordic Capital, havde i 2006 en omsætning på knap én mia. kr.